Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

SOAP 1.2 veya SOAP 2.0 Web Servisleri Ebiflow içerisinde çağırabilmenizi sağlabileceğiniz ITask'tır. Bu ITask' WebInvoke ITaks 'ından ön önemli farklı TargetNamespace kullanılarak methodları invoke edilebilmesine imkan vermesidir.


WebInvokeNS
 <WebInvokeNS Url="$(SAP_WS_URL)" InvokeType="Soap" NeglectCertificateError="True" EnableDecompression="True" ResponseInto="./SAP/getOrders/Output/getOrders_out" Encoding="utf-8" ResponseNode="" UserName="" Password="" TargetNamespace="http://tempuri.org/EBI_TR_ORDERS_MSET" ExcludeEncoding="False" Timeout="0" ClearInto="True">
    <Request>
       <Value Culture="" Target="None">::./SAP/getOrders/Input/getOrders_in/*</Value>
    </Request>
    <Headers />
 </WebInvokeNS>


Özellikler


Adı
Açıklama

UrlRequest yapılacak remote web servis adresidir.

ResponseIntoResponse olarak dönen objenin yazılacağı node adresidir.

InvokeType

Request yapılırkan hangi http method kullanılacağını belirler. Get, Post, Soap veya Soap12 olabilir.

Veri alınması durumunda "Get", Veri gönderilmesi durumunda "Post" kullanılabilir.


Timeout

Response' un beklenmesi için belirlenecek süreyi verebilirsiniz.


TargetNamespace
Web Servis Namespace bilgisi

ExcludeEncoding
Gelen datayı Encode etmeden alınıp alınmayacağını (true, false)

EnableDecompression
Sıkıştırma olup olmayacağını belirleme (true, false)

NeglectCertificateError
Sertifika hatasını atlatmak istenir ise (true, false)

Encoding
Encoding Tipi (utf-8, utf-16 gibi)

ResponseNode
Web servisten gelen datanın yazılacağı node bilgisi

UserName
Web servis authentication gerektiriyor ise kullanıcı adı

Password
Web servis authentication gerektiriyor ise kullanıcı şifresi

Timeout
Zaman aşımı süresi

ClearInto
Response gelmeden önce node içerisindeki bilgilerin temizlenip temizlenmeyeceği (true,false)

HeadersSOAP Header bilgisini geçmek için kullanılabilir, opsiyoneldir.

Request

Request yapılacak objenin tanımlı olduğu node adresi veya string içeriğidir.


Değer
Açıklama

ValueCDATA  content veya Node adresi olabilir.

Örnekler

Form Verisi


FormData
<sampleData>                 
  <TestResult/>          
  <SoapRequest>
   <ConversionRate xmlns="http://www.webserviceX.NET/">
     <FromCurrency>EUR</FromCurrency>
     <ToCurrency>USD</ToCurrency>                    
   </ConversionRate>
  </SoapRequest>
  <SimpleRequest><![CDATA[FromCurrency=EUR&ToCurrency=USD]]></SimpleRequest>    
</sampleData>
WebInvokeNS
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Get" Timeout="15">                
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>


 • Timeout ve Encoding 'in exclude edilmesi ile ilgili örnektir.
WebInvokeNS
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Post"
      ExcludeEncoding="True" Timeout="15" >
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>WebInvokeNS
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx" NeglectCertificateError=""True"" ResponseInto="/*/TestResult"
      Timeout="15" >
  <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://www.webserviceX.NET/ConversionRate</Header>
  </Headers>
  <Request>
   <Value>::/child::sampleData/child::SoapRequest/child::*[position()=1]</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>WebInvokeNS
<WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx" NeglectCertificateError="True" ResponseInto="/*/TestResult"
      Timeout="15" TargetNamespace="http://www.webserviceX.NET/" >
  <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://www.webserviceX.NET/ConversionRate</Header>
  </Headers>
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SoapRequest/ConversionRate</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>


Ayrıca Bakınız

WebInvoke

 • No labels