Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

SOAP 1.2 veya SOAP 2.0 Web Servisleri Ebiflow içerisinde çağırabilmenizi sağlabileceğiniz ITask'tır. Bu ITask' WebInvoke ITaks 'ından ön önemli farklı TargetNamespace kullanılarak methodları invoke edilebilmesine imkan vermesidir.

 

WebInvokeNS
 <WebInvokeNS Url="$(SAP_WS_URL)" InvokeType="Soap" NeglectCertificateError="True" EnableDecompression="True" ResponseInto="./SAP/getOrders/Output/getOrders_out" Encoding="utf-8" ResponseNode="" UserName="" Password="" TargetNamespace="http://tempuri.org/EBI_TR_ORDERS_MSET" ExcludeEncoding="False" Timeout="0" ClearInto="True">
    <Request>
       <Value Culture="" Target="None">::./SAP/getOrders/Input/getOrders_in/*</Value>
    </Request>
    <Headers />
 </WebInvokeNS>

 

Özellikler

 
Adı
Açıklama
 UrlRequest yapılacak remote web servis adresidir.
 ResponseIntoResponse olarak dönen objenin yazılacağı node adresidir.
 InvokeType

Request yapılırkan hangi http method kullanılacağını belirler. Get, Post, Soap veya Soap12 olabilir.

Veri alınması durumunda "Get", Veri gönderilmesi durumunda "Post" kullanılabilir.

 Timeout

Response' un beklenmesi için belirlenecek süreyi verebilirsiniz.

 
TargetNamespace
Web Servis Namespace bilgisi
 
ExcludeEncoding
Gelen datayı Encode etmeden alınıp alınmayacağını (true, false)
 
EnableDecompression
Sıkıştırma olup olmayacağını belirleme (true, false)
 
NeglectCertificateError
Sertifika hatasını atlatmak istenir ise (true, false)
 
Encoding
Encoding Tipi (utf-8, utf-16 gibi)
 
ResponseNode
Web servisten gelen datanın yazılacağı node bilgisi
 
UserName
Web servis authentication gerektiriyor ise kullanıcı adı
 
Password
Web servis authentication gerektiriyor ise kullanıcı şifresi
 
Timeout
Zaman aşımı süresi
 
ClearInto
Response gelmeden önce node içerisindeki bilgilerin temizlenip temizlenmeyeceği (true,false)
 HeadersSOAP Header bilgisini geçmek için kullanılabilir, opsiyoneldir.
 Request

Request yapılacak objenin tanımlı olduğu node adresi veya string içeriğidir.

 
Değer
Açıklama
 ValueCDATA  content veya Node adresi olabilir.

Örnekler

Form Verisi

 

FormData
<sampleData>                 
  <TestResult/>          
  <SoapRequest>
   <ConversionRate xmlns="http://www.webserviceX.NET/">
     <FromCurrency>EUR</FromCurrency>
     <ToCurrency>USD</ToCurrency>                    
   </ConversionRate>
  </SoapRequest>
  <SimpleRequest><![CDATA[FromCurrency=EUR&ToCurrency=USD]]></SimpleRequest>    
</sampleData>
WebInvokeNS
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Get" Timeout="15">                
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>

 

 • Timeout ve Encoding 'in exclude edilmesi ile ilgili örnektir.
WebInvokeNS
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Post"
      ExcludeEncoding="True" Timeout="15" >
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>

 

WebInvokeNS
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx" NeglectCertificateError=""True"" ResponseInto="/*/TestResult"
      Timeout="15" >
  <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://www.webserviceX.NET/ConversionRate</Header>
  </Headers>
  <Request>
   <Value>::/child::sampleData/child::SoapRequest/child::*[position()=1]</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>

 

 

WebInvokeNS
<WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx" NeglectCertificateError="True" ResponseInto="/*/TestResult"
      Timeout="15" TargetNamespace="http://www.webserviceX.NET/" >
  <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://www.webserviceX.NET/ConversionRate</Header>
  </Headers>
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SoapRequest/ConversionRate</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>

 

 

 • No labels