Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

SOAP 1.2 veya SOAP 2.0 Web Servisleri Ebiflow içerisinde çağırabilmenizi sağlabileceğiniz ITask'tır. Bu ITask'ı kullanarak farklı bir sisteme veri gönderebilir veya veri alabilirsiniz.

Sentaks
<WebInvoke Url="http://host.webservice/soap_mehod_adres/" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Get" Timeout="15">                
 <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://host.webservice/soap_mehod_adres</Header>
 </Headers> 
 <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvoke>

Özellikler

 
Adı
Açıklama
 UrlRequest yapılacak remote web servis adresidir.
 ResponseIntoResponse olarak dönen objenin yazılacağı node adresidir.
 InvokeType

Request yapılırkan hangi http method kullanılacağını belirler. "Get" veya "Post" olabilir.

Veri alınması durumunda "Get", Veri gönderilmesi durumunda "Post" kullanılmalıdır.

 Timeout

Response' un beklenmesi için belirlenecek süreyi verebilirsiniz.

 HeadersSOAP Header bilgisini geçmek için kullanılabilir, opsiyoneldir.
 Request

Request yapılacak objenin tanımlı olduğu node adresi veya string içeriğidir.

 
Değer
Açıklama
 ValueCDATA  content veya Node adresi olabilir.

 

 

Örnek

Örnek Form Datası

Form Verisi
<sampleData>                  
  <TestResult/>           
  <SoapRequest>
   <ConversionRate xmlns="http://www.webserviceX.NET/">
     <FromCurrency>EUR</FromCurrency>
     <ToCurrency>USD</ToCurrency>                    
   </ConversionRate>
  </SoapRequest> 
  <SimpleRequest><![CDATA[FromCurrency=EUR&ToCurrency=USD]]></SimpleRequest>     
</sampleData>
InvokeType Get olarak çağrılması
<WebInvoke Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Get" Timeout="15">                
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvoke>
InvokeType Post olarak çağrılması
<WebInvoke Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Post"
      ExcludeEncoding="True" Timeout="15" >
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvoke>
Sertifika Hatasının Geçilmesi
<WebInvoke Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx" NeglectCertificateError=""True"" ResponseInto="/*/TestResult" 
      Timeout="15" >
  <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://www.webserviceX.NET/ConversionRate</Header>
  </Headers>
  <Request>
   <Value>::/child::sampleData/child::SoapRequest/child::*[position()=1]</Value>
  </Request>
</WebInvoke>
TargetNamespace kullanımı
<WebInvoke Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx" NeglectCertificateError="True" ResponseInto="/*/TestResult"
      Timeout="15" TargetNamespace="http://www.webserviceX.NET/" >
  <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://www.webserviceX.NET/ConversionRate</Header>
  </Headers>
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SoapRequest/ConversionRate</Value>
  </Request>
</WebInvoke>
 • No labels