Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Verilen düz metin, değişken yada XPath sorgusunun değerini verir.

Sentaks
<Value Culture="" Target="None">Başlatan</Value>

Özellikler

 AdıAçıklama
 CultureAyrıştırma yapılırken kullanılacak kültür bilgisini belirlemenizi sağlar. Örnek değer "en-GB"
 IsCDATADeğerin CDATA etiketi içerisinde olmasını belirler. Sakıncalı karakter (<,/,> gibi) içeren metinlerin işlenmesini sağlar
 NullableDönen değerin null olup olmayacağını belirler. Bu özellik True seçildiğinde dönen değer boş ise null değeri dönecektir.
 Target

Dönen değerin tipini belirler.

 Üye adı

Açıklama
 NoneYazı olarak döner.
 BoolDoğru veya Yanlış olarak döner.
 IntegerTam sayı olarak döner.
 DecimalNoktalı sayı olarak döner.
 DateUluslararası tarih değeri olarak döner.
 LocalDateLokal tarih değeri olarak döner.
 GuidTekil Tanımlayıcı olarak döner.
 Text

Değer metnini belirlemeye yarar. Bu özellik yazı değeri, değişken veya XML veri değerini tanımlamak için kullanılır.

 DeğerAçıklama
 BaşlatanYazı değeri tanımlayabilirsiniz
 $(CompletedBy)Bir değişkene ait veriyi almak için $(DegiskenAdi) şeklinde tanımlayabilirsiniz.
 eval::/*/Personel/BaslatanXML verisinden XML alanını seçmek için XPath dizisi tanımlayabilirsiniz.

Örnekler

Tam sayı değeri dönmek için değer alanına sayı tanımı yazılıp, Target özelliğine Integer üyesi verdiğinizde aşağıdaki tanım 1 değeri dönecektir.

Örnek
<Value Culture="" Target="Integer">1</Value>

Bu günün değerini dönmek için değer alanına sistem anahtar kelimelerinden Today değerini kullandığınızda bu güne ait değer uluslararası gösterim şeklinde dönecektir.

Örnek
<Value Culture="" Target="Date">Today</Value>

XML Verisi üzerindeki XML alanına ait veriyi dönmek için XPath dizisi tanımlayabilirsiniz.

Örnek Veri
<Production>
  <Model ProductModelID="1" Name="Classic Vest">
   <Product StandardCost="23.7490" />
   <Product StandardCost="23.7490" />
  </Model>
  <AvansBilgileri>
   <DonusmusTutar>44.23</DonusmusTutar>
  </AvansBilgileri>
  <Kullanıcı>IK43452</User>
</Production>
Örnek
 <Value Culture="" Target="Decimal">eval::/*/Production/AvansBilgileri/DonusmusTutar</Value>

Sakıncalı karakterler içeren yazı değerlerini kullanabilmek için IsCDATA özelliğini kullanabilirsiniz.

Örnek
<Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[DOMAIN\user.name]]></Value>

Notlar

Sistem üzerinde varsayılan tanımlı anahtar kelimeleri kullanarak değerler elde edebilirsiniz.

 Anahtar KelimeAçıklama
 NowSunucu üzerindeki geçerli tarih ve saatin uluslararası değerini döner.
 TodaySunucu üzerindeki geçerli saat olmadan geçerli tarihin uluslararası değerini döner.
 StartOfMonthSunucu üzerindeki geçerli ayın ilk gününün tarihini uluslararası değerini döner.
 StartOfYearSunucu üzerindeki geçerli yılın ilk gününün tarihini uluslararası değerini döner.
 NewGuidRastgele bir tekil tanımlayıcı değeri döner.
 • No labels