Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

İş adımlarının Talimatlarının değiştirilmesi sağlar.

Sentaks
  <UpdateWorkItemInstructions WorkItemId="" />

Özellikler

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
Library

Başlatılmak istenen sürecin içine bulunduğu kütüphane bilgisini tanımlamak için kullanılır.

Process

Başlatılmak istenen sürecin bilgisini tanımlamak için kullanılır.

TaskBaşlatılmak istenen süreç adımının bilgisini tanımlamak için kullanılır..
UseProcessData (true) 
UseProcessData (false) 
Perform Başlatılacak akışta istenilen alanların tanımlaması gerçekleştirilir.
Initiator
Akışı başlatacak rol tanımlaması için kullanılır

Örnekler

1.

Örnek
  <SetVariable Name="$(WorkItemInstructions)">
    <Value Culture="" Target="None">eval::concat('$(WorkItemInstructions)', ' ', /*/FinancialQuotation/OrganizationId/@display, ', ', /*/FinancialQuotation/ProductGroupId/@display,'-', /*/FinancialQuotation/ProductId/@display, ', ', /*/FinancialQuotation/Duration/@display,', ','$(AmountFormatted)',' ', /*/FinancialQuotation/CurrencyId/@display)</Value>
  </SetVariable>

 

2.

Örnek
<PreWork Name="">
  <SetVariable Name="$(WorkItemInstructions)">
    <Value Culture="" Target="None">eval::concat('$(WorkItemInstructions)', ' ', /*/OrderHeader/SoltTo/@display)</Value>
  </SetVariable>
</PreWork>

  • No labels