Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Adım üzerinde SLA tarihi belirlemek veya güncellemek için kullanılır. İlgili SLA tarihi sonrası durum güncellemesi gerçekleşir ve iş adımı önemi veya ilgili kişilere bilgilendirme işlemi yapılabilir.

Sentaks
<UpdateSLA UseCalender="False">
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateSLA>

 

Windows Servis config parametresinde yapılması gereken ek mail özelliği, enableSlamail parametresi ile sağlanır. Bu değer true olduğun kişi yöneticisine mail gönderimi sağlanır. 

Sentaks
<mail from="test@eczacibasi.com.tr" host="1.1.1.1" sysadmin="ebiflow@eczacibasi.com.tr" generateAuthKey="true" enableSlamail="false"/>

Özellikler

 AdıAçıklama
 UseCalender

Ebiflow da tanımlı takvim sağlayıcısını kullanır

TipAçıklama
False
Mesai saatleri dikkate alınmaz
TrueMesai saatleri içerisindeki süre geçerlidir

Örnekler

Eklenecek metinlerin arasında özel bir karakteri eklemek için aşağıdaki örnekteki gibi kullanılabilir.

Örnek
<UpdateSLA UseCalender="False">
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateSLA>

 

Matematiksel fonksiyonlar aracılığı ile de kullanılabilir.

Örnek
<UpdateSLA UseCalender="False">
	<DateTimeAdd Part"Day">
      <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
      <Value Target="Integer">2</Value>
   	</DateTimeAdd>
</UpdateSLA>


Ayrıca Bakınız

Value

DateTimeAdd

  • No labels