Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İlgili adım için termin zamanını güncellemek için kullanılır. Termin tarihi geçtiğinde süreç seçilen Termin aksiyonu ile süreci ilerletir. 

Sentaks
<UpdateDeadline>
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateDeadline>

Örnekler

Aşağıdaki örnekte iş adımının iş öncesi scriptinde adımın ne zaman sonlanacağı bilgisini set ediyoruz. Örnekte o anki tarih değeri aldığımız için süreç mesai saatleri içerisinde anında seçilen Termin aksiyonu ile ilerleyecektir. 

Örnek
<UpdateDeadline>
	<Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
</UpdateDeadline>

 

Matematiksel fonksiyonlar aracılığı ile de kullanılabilir.

Örnek
<UpdateDeadline>
	<DateTimeAdd Part="Day">
      <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
      <Value Target="Integer">2</Value>
   	</DateTimeAdd>
</UpdateDeadline>

Termin işlemleri mesai saatleri içerisinde çalışmaktadır.

UpdateDeadline Itask kullanılırken Termin aksiyonu seçilmez ise süreç aksiyon seçilmediği için hata verecektir.

Ayrıca Bakınız

Value

DateTimeAdd

  • No labels