Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Modül adımlarında, web servis çağırıldığında veya veritabanına kayıt yapıldığında oluşan Exceptionları yakalar.  Exception oluştuğunda Exception bilgisine erişimine izin verir ve yapılacak işlemi belirtir.  

Try bölümünde veri tabanı kayıt, web servis çağırma gibi işlemler yapılır. Catch bölümünde Excepiton bilgisi okunur ve işlenir. 

Sentaks
<Try>
 <Tasks>
   <Expression/>
 </Tasks>
 <Catch>
   <Expression/>
 </Catch>
 <Finally />
</Try>

Örnekler

Try işleminin Task bölümünde öncelikle FaturaKayit metodu çağrılır, sonrasında if scripti içerisinde OtomatikKayitWebServis metodu çağrılır, if koşulunda true değer döner ise,  ResultAction değişkenin değeri Tamamlandı olarak atanır. False ise Muhasebe olarak atanır. Metotlar çağrılırken bir exception oluşursa Catch bölümünde exception bilgisi form verisindeki Excepiton node'una atanır. Böylece exception içeriği formda görüntülenebilir.

Örnek
 <SetVariable Name="$(ResultAction)">
  <Value Culture="" Target="None">Muhasebe</Value>
 </SetVariable>
 <Try>
  <Tasks>
   <CallImportedProject Name="FaturaKayit" Node="" />
   <If>
    <Then>
     <Condition>
      <CallImportedProject Name="OtomatikKayitWebServis" Node="" />
     </Condition>
     <Perform>
			<SetVariable Name="$(ResultAction)">
			 <Value Culture="" Target="None">Tamamlandı</Value>
			</SetVariable>
		<Else>
		 <Condition />
		 <Perform>
			<SetVariable Name="$(ResultAction)">
			 <Value Culture="" Target="None">Muhasebe</Value>
			</SetVariable>
		 </Perform>
		</Else>
	 </If>
  </Tasks>
  <Catch>
   <SetVariable Name="$(ResultAction)">
    <Value Culture="" Target="None">Muhasebe</Value>
   </SetVariable>
   <Set Node="/*/EntegrasyonKontrol/Exception">
    <String Format="" Culture="">
     <Value Culture="" Target="None">$(Exception)</Value>
    </String>
   </Set>
  </Catch>
  <Finally />
 </Try>
 <Value Culture="" Target="None">$(ResultAction)</Value>

Ayrıca Bakınız

Value

SetVariable

String

CalImportedProject / Fonksiyon Script Çağırma

 • No labels