Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Transform verilen XPath sorgusu üzerinde XSLT çevrimi uygulayarak sonucunu verir

Sentaks
 <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
  <StyleSheet />
  <Arguments />
 </Transform>

Özellikler

 AdıAçıklama
 Data

Kaynak düğüm verisi yolu.

 ReturnType

Geri dönüş tipi.

TipAçıklama
XmlNodeXmlNode örneklemesi
InnerXMLDüğüm iç XML verisi
OuterXML

Düğüm Dış XML verisi

Örnekler

İlgili html stylesheet bloğunu OuterXml olarak çevirir. 

Örnek
<Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
   <StyleSheet>
    <Value Culture="" Target="None">
			<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 				<xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
 				<xsl:template match="/">
  			<html>
   				<head>
    				<base href="$(EBIFlowUrl)" />
   				</head>
   			<body>
					Transform Html Body
				</body>
  			</html>
 				</xsl:template>
			</xsl:stylesheet></Value>
   </StyleSheet>
   <Arguments />
</Transform>

 

 

Mail gönderimi yaparken Transform fonksiyonu ile XSLT çevirimi yapabilirsiniz.

Örnek
<Mail Host="$(mailHost)" IsHTML="True" From="info@ebiflow.com.tr" To="::/*/Baslatan/@email">
		<Subject>
			<Value Culture="" Target="None">EBIFlow Satınalma Komisyon Kararı</Value>
		</Subject>
		<Body>
			<Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
				<StyleSheet>
					<Value Culture="" Target="None">
						<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
							<xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
							<xsl:template match="/">
								<html>
									<head>
										<base href="$(EBIFlowUrl)" />
										<link rel="stylesheet" href="ebiflow.css" type="text/css" />
									</head>
									<body>
Sayın <xsl:value-of select="/*/Baslatan/@AdSoyad" />,<br /> $(InstanceNumber) numaralı Satınalma Komisyon Kararı akışınız tüm onayları almıştır.<br />Form bilgisine ulaşmak için <a href="$(EBIFlowUrl)WorkItem/$(WorkItemId).aspx">buraya</a> tıklayabilirsiniz.</body>
								</html>
							</xsl:template>
						</xsl:stylesheet>
					</Value>
				</StyleSheet>
				<Arguments />
			</Transform>
		</Body>
	</Mail>

HTML uzantısında bir dosya oluşturabilirsiniz.

Örnek
<File Path="D:\EBIFLOW\EBProject_Managers\Forms\EBProject_Managers\formDataAttachments\FikirGirisImza$(NewId).html" Append="True" Node="">
				<Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
					<StyleSheet>
						<Value Culture="" Target="None">
							<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
								<xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
								<xsl:template match="/">
									<html>
										<head>
											<base href="$(EBIFlowUrl)" />
										</head>
										<body>
	Fikir Tanımı: <xsl:value-of select="/*/Genel/FikirTanimi" />
											<br />
	Fikir Kodu: <xsl:value-of select="/*/Genel/FikirKodu" />
											<br />
	Fikir Kaynağı: <xsl:value-of select="/*/FikirGiris/FikirKaynagi/@display" />
											<br />
											<br />
											<br />
											<br />
											<i>
												<xsl:value-of select="/*/Imza/FikirGirisImzaMetni" />
											</i>
										</body>
									</html>
								</xsl:template>
							</xsl:stylesheet>
						</Value>
					</StyleSheet>
					<Arguments />
				</Transform>
</File> 
 • No labels