Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

İki tarih değeri arasındaki farkı TimeSpan olarak tutar, bu değer format yöntemleri ile kullanılır. 

Form Verisi
<Production>
  <User Name="Deniz" SurName="Kocaboğa" LastLogin="2009-12-06T22:00:00Z">205</User>
  <User Name="Ertan" SurName="Tike" LastLogin="2009-12-06T21:12:10Z">411</User>
 </Production>

 

Örnek sentaks a göre her iki Value değeri de tarih değerini tutar ve arasındaki farkı timespan yani tipinde $(Result) değerine yazar. örn:1.00:30:00 bunun anlamı 1 gün 30 dakika demektir.

Sentaks
<SetVariable Name="$(Result)">
  <TimeSpan>
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>
   <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>       
  </TimeSpan>
</SetVariable>

 

Örnekler

$(Result) yazı tipinde bir değerdir ve bu değer  /Production/User[1]/@LastLogin yolunda bulunan tarih ile /Production/User[2]/@LastLogin yolunda bulunan tarihi çıkarır ve sonucu gun.saat:dakika:saniye.salise olarak sonuç değerini tutar.

Örnek
<SetVariable Name="$(Result)">
	<String Format="" Culture="">
 		<TimeSpan>
	 		<Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>   //2009-12-06T22:00:00Z
 			 <Value Target="Date">::/Production/User[1]/@LastLogin</Value>   //2009-12-06T21:12:10Z
		 </TimeSpan>
	</String>
</SetVariable>
Result : 00:47:50

Ayrıca Bakınız

String-

Value

 • No labels