Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanıcılarda bekleyen adımların, belirli bir süre içinde işlem yapılmaması durumunda sistemin ilgili adımı değerlendirerek bir aksiyon almasına termin işlemi diyoruz. Termin süresi ilgili süreç adımı tanımında statik belirlenebilir veya ITask fonksiyonları kullanılarak ilgili adıma ait iş öncesi fonksiyonlarında formdan alınan veya hesaplanan bir tarih ile belirlenebilir. Termin işlemi gerçekleştiğinde kullanıcılara mail ile bilgilendirmede yapılabilir.

Dikkat

Termin işlemi için seçilen işlemi, özellikler ekranından gizli yaparak kullanıcı formda açtığında görmesini engelleyebilirsiniz.

 

Geliştirme Dokümanı

 

  • No labels