Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir script işleminin sonucunu string bir değere çevirerek belirli bir kısmını almaya yarar.

Sentaks
<SubString StartIndex="0" Length="3">
 	<Value Culture="" Target="None">Ebiflow</Value>
</SubString>


Özellikler

 
Adı
Açıklama
 Startindex

Alma işlemine kaçıncı karakterden başlanacağını belirler.

 LengthKaç karakter alınacağını belirler.

Örnekler

 Annihilation değeri için başlangıç ve bitiş değerleri için "ion" değerini verir.

 

Örnek
<SetVariable Name="$(Test)">
  <Value>Annihilation</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(StartIndex)">
  <Value>9</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(Length)">
  <Value>5</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(Result)">
  <SubString StartIndex="$(StartIndex)" Length="$(Length)">
   <Value>$(Test)</Value>
  </SubString>
</SetVariable>

 

Bu fonksiyona ait benzer özellik XPath fonsksiyonu olan "Concat" ve "Substring" ile de kullanılabilir.
Örnek
<Value Culture="" Target="None">eval::concat('P',substring(/*/Personel/SicilNo,2,7))</Value>
 
 <SetVariable Name="$(firstLength)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::string-length(.)</Value>
 </SetVariable>

Ayrıca Bakınız

SetVariable

 • No labels