Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir script işleminin sonucunu string bir ifadeye çevirerek başındaki ya da sonundaki belirtilen karakterleri siler.

Sentaks
 <StringTrim TrimChar=" " Direction="Both">
  <Value Culture="" Target="None"> Ebiflow </Value>
 </StringTrim>

Özellikler

 AdıAçıklama
 TrimChar

Silinecek karakteri belirler.

 Direction

Silme işleminin hangi yönde yapılacağını belirler.

  
LeftSilme işlemini verilen metnin solunda yapar.
RightSilme işlemini verilen metnin sağında yapar.
BothSilme işlemini verilen metnin ortasında yapar. (varsayılan)

Örnekler

Aşağıdaki örnekteki gibi kullanılabilir.

Örnek
<SetVariable Name="$(Test)">
  <Value>  Test  </Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(Result)">
  <StringTrim>
   <Value>$(Test)</Value>
  </StringTrim>
</SetVariable>

Çıktısı: Test

Örnek 2:

Örnek
<SetVariable Name="$(Test)">
  <Value>Test@@@@@</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(Result)">
  <StringTrim Direction="Right" TrimChar="@">
   <Value>$(Test)</Value>
  </StringTrim>
</SetVariable>

Çıktısı: Test

 • No labels