Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir string ifade içinde değişiklik yapmak için Replace metodu kullanılır. Dönüş değeri string'tir.

Sentaks
 <StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
    <Value Culture="" Target="None">$(DosyaAdi1)</Value>
 </StringReplace>

Özellikler

 AdıAçıklama
 
 OldValue

Değiştirilecek metin ya da karakter değeri verir.

 
 NewValue
Eski değerin yerine değiştirilecek yeni metin ya da karakter değeri verir.

Örnekler

@@OldValue@@ değerini kontrol ederek içerisinde OldValue değerini arar bulması halinde NewValue ile değiştirir. Bu durumda Sonuç @@NewValue@@ olacaktır. 

Örnek
<SetVariable Name="$(NewValue)">
  <Value>NewValue</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(OldValue)">
  <Value>OldValue</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(Result)">
  <StringReplace OldValue="$(OldValue)" NewValue="$(NewValue)">
   <Value>@@OldValue@@</Value>
  </StringReplace>
</SetVariable>

 

DosyaYolu1 değişkeni içerisindeki metin içerisindeki ".htm" uzantısını ".pdf" e çevirebiliriz.

Örnek
<StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf">
  <Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
</StringReplace>

 

Ayrıca Bakınız

SetVariable

 

 

 • No labels