Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir script değerininin sonucunu belirtilen karakter uzunluğuna tamamlayarak eklenmesini sağlar . 

Sentaks
 <StringPadding TotalWidth="2" PaddingChar="0" Direction="Left">
  <Value>$(Test)</Value>
 </StringPadding>

Özellikler

 AdıAçıklama
 
TotalWidth
Tamamlanmak istenen uzunluğun değerini belirler.
 
Direction

Tamamlanma yönünü belirler.

  
LeftEklenmek istenen karakter uzunluğunu verilen metnin soluna ekler.
RightEklenmek istenen karakter uzunluğunu verilen metnin sağına ekler.
 
PaddingChar
Tamamlanma karakterini belirler.

Örnekler

Result değerine günün tarihine ait ay alanının soluna 0 ekleyerek 2 uzunluğuna getirip Result değişkenine atar.

Örnek
<SetVariable Name="$(Result)">
  <StringPadding TotalWidth="2" PaddingChar="0" Direction="Left">
    <DateTimePart Part="Month">
     <Value Culture="" Target="Date">Now</Value>
    </DateTimePart>
   </StringPadding>
</SetVariable>

 

Result değerine soluna 0 ekleyerek 11 karakter uzunluğunda 1 değerini atar.

Örnek
<SetVariable Name="$(Result)">
  <StringPadding TotalWidth="11" PaddingChar="0" Direction="Left">
     <Value Culture="" Target="Integer">1</Value>
   </StringPadding>
</SetVariable>

Ayrıca Bakınız

SetVariable

Value

DateTimePart

 • No labels