Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir script işleminin sonucunu istenilen formatta string bir ifadeye çevirir. 

Sentaks
 <String Format="Base64Encode">
   <Value>Test</Value>
 </String>

Özellikler

 AdıAçıklama
 
 Format

Verilen ifadenin çevirileceği format tipini belirler.

  
dd/MM/yy
Verilen ifadeyi tarih formatına çevirir.
Base64Encode
Verilen ifadeyi base64Encode
formatına çevirir.
#,#Numarik değeri virgül ile ayırarak görüntüler
#,0.##Decimal bir değeri vir gül öncesi ve sonrasını ayırarak görüntüler.
  
 CultureÜlkelere ait farklı veri formatlarını bu alanda verebiliyoruz. örneğin Tr-tr

Örnekler

Aşağıdaki örneklerdeki gibi kullanılabilir. Verilen tarih değerini gün/ay/yıl formatında gösterir. Çıktısı: 12/03/99

Örnek
<SetVariable Name="$(Result)">
  <String Format="dd/MM/yy">
   <Value Target="Date">03/12/1999 14:33</Value>
  </String>
</SetVariable>

 

Verilen Test değerinin Base64Encode formatında gösterir. Çıktısı: VGVzdA== olur

Örnek
<SetVariable Name="$(Result)">
  <String Format="Base64Encode">
   <Value>Test</Value>
  </String>
</SetVariable>

 

Verilen virgüllü numerik değeri virgül öncesi ve sonrası olmak üzere istenilen formata sokar. 227.5000 ın çıktısı: 227.56 olur. 

Virgülden sonra değeri olan sayılar için örnek
<SetVariable Name="$(Result)">
  <String Format="#,0.##" Culture="tr-TR">
   <Value Culture="" Target="Decimal">227.5670</Value>
  </String>
</SetVariable>

 

Verilen numerik değeri  istenilen formata sokar. 227.5000 ın çıktısı: 227 olur. 

Virgülden sonra değeri olan sayılar için örnek
<SetVariable Name="$(Result)">
	<String Format="#,#" Culture="tr-TR">
   <Value Culture="" Target="Decimal">227.5670</Value>
  </String>
</SetVariable>

Msdn

Detaylı bilgi için msdn üzerindeki ilgili makale incelenebilir.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/custom-numeric-format-strings

 

Ayrıca Bakınız

SetVariable

 • No labels