Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Herhangi bir kütüphanede bulunan bir sürecin otomatik olarak başlatılmasını sağlar. Aynı zamanda başlatılacak akışta istenilen alanların tanımlaması da gerçekleştirilebilir. Bu fonksiyon kullanılarak akış başlatılabilmesi için mutlaka akışı başlatan bir rol tanımlaması yapılmalıdır. Süreç herhangi bir adımdan başlatılabilir.

Sentaks
 <StartWorkflow Library="" Process="" Task="" UseProcessData="True">
  <Initiator />
  <Perform />
 </StartWorkflow>

Özellikler

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
Library

Başlatılmak istenen sürecin içine bulunduğu kütüphane bilgisini tanımlamak için kullanılır.

Process

Başlatılmak istenen sürecin bilgisini tanımlamak için kullanılır.

TaskBaşlatılmak istenen süreç adımının bilgisini tanımlamak için kullanılır..
UseProcessData
AdÖzellik
trueBaşlatılan sürecin formverisini alır
falseİçerisinde bulunan sürecin form verisini kullanır.
Perform Başlatılacak akışta istenilen alanların tanımlaması gerçekleştirilir.
Initiator
Akışı başlatacak rol tanımlaması için kullanılır

Örnekler

1.Aşağıdaki örnekte "Administration" isimli kütüphaneye bağlı olan "Exchange Rate" isimli süreçte bulunan "Autostart" isimil adım otomatik olarak başlatılmak istenmiştir. Bu akışın başlatılabilmesi için baştatan bilgileri "WFInitiator" değişkeni ile verilmektedir.

Örnek
 <StartWorkflow Library="Administration" Process="Exchange Rate" Task="Autostart" UseProcessData="True" ProcessCulture="TR-tr">
  <Initiator>
   <FindUser Property="IdentityKey">
    <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[$(WFInitiator)]]></Value>
   </FindUser>
  </Initiator>
  <Perform />
 </StartWorkflow>	

 

2.Aşağıdaki örnekte "TEST" isimli kütüphaneye bağlı olan "Finansal Talep Test" isimli süreçte bulunan "Autostart" isimil adım otomatik olarak başlatılmak istenmiştir. Bu akışın başlatılabilmesi için baştatan bilgileri "WFInitiator" değişkeni ile verilmektedir. Bu örneğin üstteki örnekten farkı "Perform" bölümünde bulunan kod bloğudur. Bu adım başladığında bu sürece ait olan "/*/BaslatanPersonel/Organizasyon" gibi node'lar akış başlatılırken doldurulmaktadır.

Örnek
<StartWorkflow Library="TEST" Process="Finansal Talep Test" Task="Autostart" UseProcessData="True">
	<Initiator>
	 <FindUser Property="IdentityKey">
		<Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[$(WFInitiator)]]></Value>
	 </FindUser>
	</Initiator>
<Perform>
	 <Set Node="/*/BaslatanPersonel/Organizasyon">
		<Value Culture="" Target="None">$(OrganizationalUnitId)</Value>
	 </Set>
	 <Set Node="/*/BaslatanPersonel/Id">
		<Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[$(WFInitiator)]]></Value>
	 </Set>
	 <Set Node="/*/BaslatanPersonel/AdSoyad">
		<Value Culture="" Target="None">$(WFInitiatorName)</Value>
	 </Set>
	 <Set Node="/*/BaslatanPersonel/CanSelectOrganization">
		<Value Culture="" Target="Bool">false</Value>
	 </Set>
</Perform>
</StartWorkflow>	

 • No labels