Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Verilen kritere göre ilgili tablodaki verileri günceller. 

Sentaks
<SqlUpdate Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
  <Columns>
   <Column Name="Name">
     <Value>you my friend</Value>
   </Column>
  </Columns>
  <Where>
    <Criteria Name="Id">
     <Value>2</Value>
    </Criteria>
  </Where>
</SqlUpdate>

Özellikler

 AdıAçıklama
 ConnectionVeri tabanı bağlantı parametre bilgisidir. Metod içerisinde oluşturularak veya global değişkenlerde tanımlanabilir. Yönetim kolaylığı ve EBIflow yardımcı araçlarını kullanmak için global değişkenler bölümünden tanımlanması tavsiye edilir. 
 Tableİşlem yapılacak tablo adını belirlemenizi sağlar
 WhereKriter bloklarının için kullanılır
 Criteria

Kriter koşulunu belirler.

 
Üye adı

Açıklama
 NameTabloda kriter konulması istenen alanı belirler.
 Comparison

Eşittir değeri dışında kullanılır.

AdıAçıklama
LessKüçüktür olarak kullanılır
LessOrEqualKüçük ve Eşittir olarak kullanılır
GreaterBüyüktür olarak kullanılır
GreaterOrEqualBüyük ve Eşittir olarak kullanılır
 ConditionOr veya and koşulunu belirler, varsayılan and olur.
 Diğer

Kullanılan variable açıklamaları

 
Değer
Açıklama
 $(MyConnection)Veri tabanı connectionstring bilgisini içerir. Global değişkenlerde veya method içerisinde tanımlanabilir.
 $(AffectedRows)Sorgu sonrası etkilenen satırları tutan değerdir.
 XmlScriptTestPad Veri tabanında bulunan tablo ismidir.

Örnekler

XmlScriptTestPad tablosunda bulunan Name alanını verilen kritere göre "you my friend" ile güncelleme işlemini yapar ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişlenine yazar. 

SqlUpdate Örnek
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlUpdate Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Columns>
     <Column Name="Name">
      <Value>you my friend</Value>
     </Column>
   </Columns>
   <Where>
     <Criteria Name="Id">
      <Value>2</Value>
     </Criteria>
   </Where>
  </SqlUpdate>
</SetVariable>

 

XmlScriptTestPad tablosunda Salary alanına verilen kritere göre eşittir yerine Comparision karşılaştırmasına göre küçük veya eşir olanların arasından veya Name alanında "John Wick" olan kayıtlar arasında Salary alanını 5000 ile günceller. ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişlenine yazar. 

SQLUPDATE Örnek
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlUpdate Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Columns>
     <Column Name="Salary">
      <Value>5000</Value>
     </Column>
   </Columns>
   <Where>
     <Criteria Name="Name" Condition="Or">John Wick</Criteria>
		 <Criteria Name="Salary" Comparison="LessOrEqual" Condition="Or">2000</Criteria>
   </Where>
  </SqlUpdate>
</SetVariable>

Not

SQL taskları harici bir veritabanında işlem yaparlar, Table alanlarında direk tablo ismi kullanmanız gerekir, EBIFlow veri şemalarından bağımsız çalışırlar.

Ayrıca Bakınız

SetVariable

Value

 • No labels