Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

İlgili tabloya veri ekleme işlemi yapar. 

Sentaks
<SqlInsert Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
  <Columns>
   <Column Name="Id">1</Column>
   <Column Name="Name">
     <Value>$(MyName)</Value>
   </Column>
  </Columns>
</SqlInsert>

Özellikler

 AdıAçıklama
 ConnectionVeri tabanı bağlantı parametre bilgisidir. Metod içerisinde oluşturularak veya global değişkenlerde tanımlanabilir. Yönetim kolaylığı ve EBIflow yardımcı araçlarını kullanmak için global değişkenler bölümünden tanımlanması tavsiye edilir. 
 Tableİşlem yapılacak tablo adını belirlemenizi sağlar
 Column

Kriter koşulunu belirler.

 
Üye adı

Açıklama
 NameTabloda kriter konulması istenen alanı belirler.
 Diğer

Kullanılan variable açıklamaları

 
Değer
Açıklama
 $(MyConnection)Veri tabanı connectionstring bilgisini içerir. Global değişkenlerde veya method içerisinde tanımlanabilir.
 $(AffectedRows)Sorgu sonrası etkilenen satırları tutan değerdir.
 XmlScriptTestPad Veri tabanında bulunan tablo ismidir.
 $(MyName)Değişken bir değer tutar

Örnekler

XmlScriptTestPad tablosunda bulunan Name alanına Id değeri ile birlikte ekleme işlemi yapar ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişlenine yazar. 

SqlInsert Örnek
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlInsert Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Columns>
     <Column Name="Id">1</Column>
     <Column Name="Name">
      <Value>$(MyName)</Value>
     </Column>
   </Columns>
  </SqlInsert>
</SetVariable>

 

XmlScriptTestPad tablosunda bulunan IdName, CreateDate ve FlowNumber alanlarını doldurarak ekleme işlemi yapar ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişlenine yazar. 

SqlInsert Örnek
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlInsert Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Columns>
     <Column Name="Id">
      <Value Type="Guid">NewGuid</Value>
		</Column>
     <Column Name="Name">
      <Value>$(MyName)</Value>
     </Column>
     <Column Name="CreateDate">
      <Value Type="Date">Now</Value>
     </Column>
     <Column Name="FlowNumber">
      <Value>$(InstanceNumber)</Value>
     </Column>
   </Columns>
  </SqlInsert>
</SetVariable>

Not

SQL taskları harici bir veritabanında işlem yaparlar, Table alanlarında direk tablo ismi kullanmanız gerekir, EBIFlow veri şemalarından bağımsız çalışırlar.

Örnek
<SqlInsert Connection="$(ConnectionString)" Table="PAYMENT">
  <Columns>
   <Column Name="RecordID">
     <Value>NewGuid</Value>
   </Column>
   <Column Name="RelationId">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/EFATURA/KAYITNO</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="TransacionCategory">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/EFATURA/EVRAKSERI</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="TransacionNumber">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/EFATURA/EVRAKSIRA</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="CompanyCode">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/EFATURA/TEDARIKCIKODU</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="DocumentType">
     <Value>0</Value>
   </Column>
   <Column Name="Currency">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/EFATURA/KURSEMBOL</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="ExchangeRate">
     <Value>1</Value>
   </Column>
   <Column Name="Total">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/SabitBilgi/Tutar</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="PaymentNumber">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/SabitBilgi/OdemeDokumanNumarasi</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="AccountCode">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/SabitBilgi/Banka</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="DebitCredit">
     <Value>0</Value>
   </Column>
   <Column Name="FirmCode">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/EFATURA/FIRMAKODU</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="CreateUser">
     <Evaluate Target="None" Culture="">/*/EFATURA/OLUSTURANKULLANICI</Evaluate>
   </Column>
   <Column Name="PaymentDate">
     <Value Target="Date">Now</Value>
   </Column>
   <Column Name="CreateDate">
     <Value Target="Date">Now</Value>
   </Column>
   <Column Name="FlowNumber">
     <Value>$(InstanceNumber)</Value>
   </Column>
  </Columns>
</SqlInsert>

 

Ayrıca Bakınız

SetVariable

Value

 • No labels