Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

SQL cümleciğini doğrudan çalıştırır. 

Sentaks
<SqlExec Connection="$(MyConnection)" IgnoreErrors="True">
  DROP TABLE XmlScriptTestPad;
</SqlExec>

Özellikler

 AdıAçıklama
 ConnectionVeri tabanı bağlantı parametre bilgisidir. Metod içerisinde oluşturularak veya global değişkenlerde tanımlanabilir. Yönetim kolaylığı ve EBIflow yardımcı araçlarını kullanmak için global değişkenler bölümünden tanımlanması tavsiye edilir. 
 IgnoreErrorsÇalıştırılacak olan sql cümleciğinin sonucunda hata alınırsa sistemde exception fırlatılıp fırlatılmayacağına karar vermek için kullanılır.
 IsScalarSql cümleciği sonucunun tekli değer dönmesi durumunda kullanılan alandır
 Diğer

Kullanılan variable açıklamaları

 
Değer
Açıklama
 $(MyConnection)Veri tabanı connectionstring bilgisini içerir. Global değişkenlerde veya method içerisinde tanımlanabilir.
 $(AffectedRows)Sorgu sonrası etkilenen satırları tutan değerdir.
 XmlScriptTestPad Veri tabanında bulunan tablo ismidir.
 $(Result)Sonucun tutulduğu değişkendir
 DROP TABLEsql sentaksıdır ve tabloyu siler
 CREATE TABLEsql sentaksıdır ve yeni bir tablo oluşturur
 INSERT INTOsql sentaksıdır ve tabloya veri ekler

Örnekler

XmlScriptTestPad tablosunu veri tabanından siler.

DROP TABLE Örnek İşlemi
<SqlExec Connection="$(MyConnection)" IgnoreErrors="True">
  DROP TABLE XmlScriptTestPad;
</SqlExec>

 

Integer tipinde Id ve 50 karakter uzunlukta yazı tipinde Name alanına sahip XmlScriptTestPad tablosunu veritabanında oluşturur. .

CREATE TABLE Örnek İşlemi
<SqlExec Connection="$(MyConnection)" IgnoreErrors="True">
  CREATE TABLE XmlScriptTestPad( Id int, Name varchar(50) );
</SqlExec>

 

XmlScriptTestPad tablosuna Id alanı 1 ve Name alanı "I cannot see" olan bir kayıt ekler.

INSERT İşlemi
<SqlExec Connection="$(MyConnection)" IgnoreErrors="False">
  INSERT INTO XmlScriptTestPad VALUES(1,'i cannot see')
</SqlExec>


XmlScriptTestPad  tablosunda bulunan kayıt sayısını $(Result) değişkenine yazar.

SELECT İşlemleri
<SetVariable Name="$(Result)">
  <SqlExec Connection="$(MyConnection)" IgnoreErrors="False" IsScalar="True">
   SELECT COUNT(Name) FROM XmlScriptTestPad
  </SqlExec>   
</SetVariable>

Not

SQL taskları harici bir veritabanında işlem yaparlar, Table alanlarında direk tablo ismi kullanmanız gerekir, EBIFlow veri şemalarından bağımsız çalışırlar.

Ayrıca Bakınız

SetVariable

 • No labels