Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Verilen kritere göre ilgili tablodan verileri siler. 

Sentaks
<SqlDelete Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
  <Where>
   <Criteria Name="Name">
    <Value Culture="" Target="None">Dead People</Value>
   </Criteria>
  </Where>
</SqlDelete>

Özellikler


AdıAçıklama

ConnectionVeri tabanı bağlantı parametre bilgisidir. Metod içerisinde oluşturularak veya global değişkenlerde tanımlanabilir. Yönetim kolaylığı ve EBIflow yardımcı araçlarını kullanmak için global değişkenler bölümünden tanımlanması tavsiye edilir. 

TableSilme işlemi yapılacak tablo adını belirlemenizi sağlar

Criteria

Kriter koşulunu belirler.


Üye adı

Açıklama

NameTabloda kriter konulması istenen alanı belirler.

Comparison

Karşılaştırma alanıdır.

AdıAçıklama
LessKüçüktür olarak kullanılır
LessOrEqualKüçük ve Eşittir olarak kullanılır
GreaterBüyüktür olarak kullanılır
GreaterOrEqualBüyük ve Eşittir olarak kullanılır

ConditionOr veya and koşulunu belirler, varsayılan and olur.

Diğer

Kullanılan variable açıklamaları


Değer
Açıklama

$(MyConnection)Veri tabanı connectionstring bilgisini içerir. Global değişkenlerde veya method içerisinde tanımlanabilir.

$(AffectedRows)Sorgu sonrası etkilenen satırları tutan değerdir.

XmlScriptTestPad Veri tabanında bulunan tablo ismidir.

Örnekler

XmlScriptTestPad tablosunda bulunan Name alanına verilen kritere göre silme işlemini yapar ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişkenine yazar. 

SqlDelete Tek Kriter Örneği
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlDelete Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Where>
     <Criteria Name="Name">
    	<Value Culture="" Target="None">Dead People</Value>
   	 </Criteria>
   </Where>
  </SqlDelete>
</SetVariable>


XmlScriptTestPad tablosunda Salary alanına verilen kritere göre eşittir yerine Comparision karşılaştırmasına göre küçük veya eşit olanların silme işlemini yapar ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişkenine yazar. 

SqlDelete Comparision Örneği
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlDelete Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Where>
    <Criteria Name="Salary" Comparison="LessOrEqual">
    	<Value Culture="" Target="Integer">2000</Value>
   	</Criteria>
   </Where>
  </SqlDelete>
</SetVariable>


XmlScriptTestPad tablosunda Salary alanına verilen kritere göre eşittir yerine Comparision karşılaştırmasına göre küçük veya eşit olan kayıtların silme işlemini yapar ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişkenine yazar. 

SqlDelete Çoklu Kriter, Comparision ve Or Condition Örneği
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlDelete Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Where>
     <Criteria Name="Name" Condition="Or">
    	<Value Culture="" Target="None">John</Value>
   	</Criteria>
		 <Criteria Name="Salary" Comparison="LessOrEqual" Condition="Or">
    	<Value Culture="" Target="Integer">2000</Value>
   	</Criteria>
   </Where>
  </SqlDelete>
</SetVariable>

Not

SQL taskları harici bir veritabanında işlem yaparlar, Table alanlarında direk tablo ismi kullanmanız gerekir, EBIFlow veri şemalarından bağımsız çalışırlar.

Ayrıca Bakınız

SetVariable

 • No labels