Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Diğer script işlemlerinde kullanılmak üzere değişken yaratır.

Sentaks
<SetVariable Name="$(ConditionType)">
    <Value Culture="" Target="None">YLPT</Value>
</SetVariable>

Özellikler

 AdıAçıklama
 NameOluşturulacak değişkenin adını belirlenmesini sağlar. Değişken tanımı yazı değerinden farklı olması için $(DegiskenAdi) şeklinde tanımlanmalıdır.

Örnekler

Bir değişken oluşturup Value fonksiyonu ile true değerini verebilirsiniz.

Örnek
<SetVariable Name="$(ToUpdate)">
    <Value Culture="" Target="Bool">true</Value>
</SetVariable>

Daha önce tanımlamış bir değişkenin değerini yeni bir değişkene verebilirsiniz.

Örnek
<SetVariable Name="$(Identity)">
    <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
</SetVariable>

Dikkat

SetVariable fonksiyonu içerisine değer dönen bir fonksiyon mutlaka tanımlanması gerekmektedir. Aksi takdirde fonksiyonu kullandığınız alanda hata ile karşılaşılır.

Ayrıca Bakınız

Value

  • No labels