Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Form üzerine gruplanmış olan alanların görünürlüğü ile ilgili değişim yapılabilmesini sağlar. Bu görünürlük belirli bir koşula bağlanabilir.

Sentaks
 <SetSectionState SectionName="" />

Özellikler

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
SectionNameFrom üzerinde gruplanmış olan alan isimlerini tanımlamak için kullanılır.

Örnekler

1- "Comments" isimli bölümün görünüm durumunu "ReadOnly" durumuna getirir. 

Script
<SetSectionState SectionName="Comments">
 <Value Culture="" Target="None">ReadOnly</Value>
</SetSectionState>

 

2-  Belirli  bir koşulda bölüm görünüm durumunun değiştirilmesi sağlanabilir. Aşağıdaki örnekte "FinancialQuotation/Reviewed" nodu "true" değerinde ise Comments" isimli bölümün görünüm durumunun "ReadOnly" statüsüne getirilmesi sağlanmıştır.

Script
<If>
 <Then>
  <Condition>
    <Equals>
     <Value Culture="" Target="Bool">eval::FinancialQuotation/Reviewed</Value>
     <Value Culture="" Target="Bool">true</Value>
    </Equals>
  </Condition>
  <Perform>
    <SetSectionState SectionName="Comments">
     <Value Culture="" Target="None">ReadOnly</Value>
    </SetSectionState>
  </Perform>
 </Then>
</If>

 

 

 

 • No labels