Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Script içerisinde işlenen verinin sonucunu hedef form verisi düğümüne yazar. Script içerisinde Value fonksiyonu ile bir değer alınabildiği gibi, daha karmaşık fonksiyonları da destekler.

Sentaks
<Set Node="/*/Düğüm1/Düğüm2/DüğümN">
	// Form verisine yazdırılacak veriyi döndürecek işlemler
</Set>

Özellikler

 AdıAçıklama
 NodeHedef form verisi yolunu belirler.

Örnekler

Hedef form verisi hangi tipinde oluşturulmuşsa yazdırılacak verinin tipi de aynı olmalıdır. Aşağıdaki örnekte hedef alan tarih tipinde oluşturulduğu için Value fonksiyonu Target="Date" olarak ayarlanmıştır.

Örnek
<Set Node="/*/HarcamaBilgileri/Template/CreateDate">
	<Value Target="Date">Now</Value>
</Set>

Yeni bir tekil belirleyici oluşturmak ve form verisine yazmak istenirse bu şekilde kullanılabilir.

Örnek
<Set Node="Id">
	<Value Culture="" Target="Guid">NewGuid</Value>
</Set>

İç içe scriptler oluşturarak veri yazdırabilirsiniz.

Örnek
<Set Node="/*/MasrafBilgileri/GiderYeri">
		<User Property="Employee.CostArea" Culture="" Index="0">
			<Evaluate Target="None" Culture="">
				<![CDATA[/*/Personel/Id]]>
			</Evaluate>
		</User>
</Set>

Bir XPath sorgusu sonucunu yazdırabilirsiniz. Bu örnekte "/*/Orders/Data/" düğümü içerisinde bulunan tüm kayıtlardaki sipariş adetlerini toplar ve "Orders/Total" düğümüne yazar.

Örnek
<Set Node="Orders/Total">
	<Value Culture="" Target="Decimal">eval::sum(/*/Orders/Data/SIPARISADEDI)</Value>
</Set>

 

Notlar

Sistem üzerinde varsayılan tanımlı anahtar kelimeleri kullanarak değerler elde edebilirsiniz. Bu değerleri Value fonksiyonunu kullanarak istediğiniz düğüme ekleyebilirsiniz.

 Anahtar KelimeAçıklama
 NowSunucu üzerindeki geçerli tarih ve saatin uluslararası değerini döner.
 TodaySunucu üzerindeki geçerli saat olmadan geçerli tarihin uluslararası değerini döner.
 StartOfMonthSunucu üzerindeki geçerli ayın ilk gününün tarihini uluslararası değerini döner.
 StartOfYearSunucu üzerindeki geçerli yılın ilk gününün tarihini uluslararası değerini döner.
 NewGuidRastgele bir tekil tanımlayıcı değeri döner.
  • No labels