Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Servis Kurulumu

Tüm sunucu işlemlerinin yürütüldüğü sunucuda çalışacak olan bir Windows servisi uygulamasıdır.

Gereksinimler

 • MS Windows 2012 / 2016 İşletim Sistemi
 • Framework .NET 3.5 ve 4.7.2 
 • MS SQL Server 2012 / 2014 / 2016 veritabanı bağlantısı
 • SAP bağlantısı kullanılması durumunda SAP Frontend

Kurulum

 • Kurulum paketinin kopyalanacağı uygun bir dizin açınız ve paket içeriğini bu dizine kopyalayınız.
 • Kopyalama işleminden sonra aşağıdaki 2 adet dizini görmeniz gereklidir.;
Assemblies
EBIFlowWeb
<KurulumDizini>\Assemblies\EBI.ServiceShell.exe -i
 • <KurulumDizini>\Assemblies\EBI.ServiceShell.exe.global.config dosyasını EBI.ServiceShell.exe.config adıyla değiştiriniz.
 • Notepad yada benzeri bir metin editörü ile EBI.ServiceShell.exe.config dosyasını açınız.
 • dataAccess bölümünü bulunuz.
 • database prefix="wfl" satırı içerisindeki connectionString bilgisini bağlantı yapılacak veritabanına göre düzenleyiniz.
 • Aynı bağlantı bilgisini database prefix="sch" satırı içinde uygulayınız.
 • ebiflow bölümünü bulunuz.
 • webBaseUrl bilgisini kullanıcılara gönderilecek e-posta mesajları içerisindeki linkin web adresi olacak şekilde değiştiriniz.
 • mail bölümünü bulunuz.
 • from bilgisinde mail mesajlarının gönderileceği mail adresini belirtiniz.
 • host bilgisinde kullanacağınız SMTP sunucusunun IP yada ismini belirtiniz.
 • sysadmin bilgisinde sistem yöneticisine ait mail adresini belirtiniz.
 • Services içerisinden EBI Service Shell servisini başlatınız.
 • Kurulum tamamlanmıştır.

Yeni Versiyon Güncelleme

 • Services içerisinden EBI Service Shell servisini durdurunuz.
 • Kurulum paketi içerisindeki dosyaları daha önce kurulum yapılan dizin içerisine kopyalayınız.
 • Services içerisinedn EBI Service Shell servisini başlatınız.
 • Güncelleme tamamlanmıştır.

Notlar

 • Servis başlatılırken herhangi bir hata oluşması durumunda hata detayları Event Viewer içerisinde Application kütüğü içerisine kaydedilmektedir.
 • Servis başladıktan sonraki tüm bilgi ve hata mesajları Event Viewer içerisindeki EBI kütüğü içerisine kaydedilmektedir.
 • Servis güncellemesi sonrasında sistem yönetimi için sunucu ile uyumlu versiyonda client uygulamasının tekrar kurulması gereklidir.
 • No labels