Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümünü seçer.

Sentaks
<Select Node="/*/Person/Data/Template/Age" Aggregation="None" />

Özellikler

 AdıAçıklama
 NodeHedef form verisi yolunu belirler.
 Aggregation

Seçilen düğümdeki tüm alanların üzerinde sorgu çalıştırır.

TipAçıklama

None

Hiç bir fonksiyonu çalıştırmaz. Yalnızca seçilen düğümü döner.
SumSeçilen düğümdeki verinin toplamını döner
CountSeçilen düğümdeki veri sayısını döner.
MaxSeçilen düğümdeki verilerin en yüksek değerini döner.
MinSeçilen düğümdeki verilerin en düşük değerini döner.

Örnekler

Çoklu XML yolü içerisinde sorgu yapma olanağı sağlar. 

Form Verisi
<Person>
  <Template>
    <Name></Name>
    <Surname></Surname>
    <Age></Age>
  </Template>
  <Data>
  <Template>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <Age>36</Age>
  </Template>
  <Template>
    <Name>Ali</Name>
    <Surname>Çelik</Surname>
    <Age>19</Age>
  </Template>
   <Template>
    <Name>Veysel</Name>
    <Surname>Kaynak</Surname>
    <Age>13</Age>
  </Template>
  </Data>
</Person>
 
Yaşı en yüksek olan kişinin düğümünü döner ve bu değer de 36. 
Max için örnek
<Select Node="/*/Person/Data/Template/Age" Aggregation="Max" />

 

Yaşı en küçük olan kişinin düğümünü döner ve bu değer de 13.
Sorgu Sonucu
<Select Node="/*/Person/Data/Template/Age" Aggregation="Min" />

 

İlgili node da buluann değerlerin toplamını döner ve bu değer de 68. 
Sorgu Sonucu
<Select Node="/*/Person/Data/Template/Age" Aggregation="Sum" />

 

Toplan kayıt sayısını döner ve bu değer de 4. 
Sorgu Sonucu
<Select Node="/*/Person/Data/Template/Age" Aggregation="Count" />
 • No labels