Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Her zaman SQL ile uygulama sunucusunu birbirinden ayır
 2. Registered Server özelliğini kullan
 3. Template leri kullan
 4. SQL'in 3 farklı lisanslama metodu var
  1. Developer
   1. Enterprise seviyesinde özellikleri olup sadece geliştirme makinalarında kullanılabilir ve lisans ücreti düşüktür. 
  2. Express
   1. Çok düşük kaynak kullanımına olanacak sağlar, ücretsizdir
  3. Standart
   1. En önemlisi, herşeyi yapar candır
  4. Enterprise 
   1. Linsans ücreti çok yüksek, bu sebeple iyi düşünülmeli 
   2. Always ON
   3. 7/24 Aynı performans
   4. Data işlemleri
 5. Scale Out
  1. MDF-NDF ile LDF dosyaalrını ayır ve farklı disklere taşı. 
  2. İndex ve Tabloları birbirinden ayır
 6. AutoClose should be off
  1. Uygulamaların sisteme tekrar tekrar session açmasına yol açabilir
 7. AutoShring should be off
  1. Çünkü indexlerde ciddi fragmantasyoa yol açıyor
 8. Statistics
  1. SQL server tarafından hanögi index in kullanılması gerektiğini belirler
 9. sp_configure blocked process treshold. Start using Sql profiler to catch the Blocked Process Report 

 

Asenkron olması - query background için daha uygun

select  is_auto_update_stats_on, is_auto_update_stats_async_on, * from sys.databases

Nasıl Asenkron Stats eklemes yapılır

ALTER DATABASE DB
SET auto_update_statistics_async on

Kullanışlı DMV fonksiyonları

select * from sys.dm_db_index_physical_stats(null,null,null,null,null)

select DB_NAME(database_İd),object_name(object_id),avg_fragmentation_in_percent,* from sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID('EBIFlowDB'),null,null,null,null)
where
avg_fragmentation_in_percent > 20

select object_name(object_id),* from sys.dm_db_index_usage_stats 

select * from sys.dm_os_windows_info

select * from sys.dm_os_sys_info

 • No labels