Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Belirli metin dosyalarının satır satır işlenmesini sağlar.

Sentaks
<ReadLines Path="" LineVariable="" Into="" TemplatePath="" Encoding="" />

 

Özellikler

 AdıAçıklama
 Pathİşlenecek dosya adresi
 LineVariableSatır içeriğinin atanacağı değişken adı
 IntoKayıtların ekleneceği xml’deki veri adresi
 TemplatePathKayıtların ekleneceği şablonu belirleyen xml veri adresi
 EncodingKültür birimi set edilir.

Örnekler

Dosyada içerik değiştirme örneği 

Dosya yükleme örneği
<SetVariable Name="$(DosyaYolu1)">
<Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[concat("C:\Windows\Temp\",/*/Dosyalar/DosyaAdi)]]></Evaluate>
</SetVariable>
<ReadLines Path="$(DosyaYolu)" LineVariable="$(Line)" Into="." TemplatePath="" Encoding="UTF-8">
<SetVariable Name="$(ParseLine)">
  <Value Culture="" Target="Bool">True</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(NewLine)">
  <StringReplace OldValue="#HedefIBANNo#" NewValue="$(RecIBANNo)">
	<Value Culture="" Target="None">$(Line)</Value>
  </StringReplace>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(NewLine)">
  <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[translate(/*/Dosyalar/Line,'çÇğĞıİöÖşŞüÜÂ','cCgGiIoOsSuU ')]]></Evaluate>
</SetVariable>
<WriteLine Path="$(DosyaYolu1)" Append="True">
  <Value Culture="" Target="None">$(NewLine)</Value>
</WriteLine>
</ReadLines>


Ayrıca Bakınız

SetVariable

WriteLine

Value

<ReadLines Path="" LineVariable="" Into="" TemplatePath="" Encoding="" />

  • No labels