Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raporlar sayfasından oluşturulan raporlara erişebilir, ve özel raporlarda bulunmaktadır.

Kullanılan iş süreçlerine ait verilerin belli kriterlerde ve hesaplamalarla görüntülenmesi iş dünyasının en büyük ihtiyaçlarından biridir. EBIFlow uygulamasında var olan veriler rapor tasarım aracıyla hazırlanan raporlarla kullanıcılara erişim seviyelerinde sunulabilir.

  • Filtreleme özellikleri, tarih, çoktan seçmeli alanlar
  • Sayfalama özellikleri
  • Toplam verilerinin gösterilmesi

Raporlar.pdf

 

 

  • No labels