Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir ya da daha fazla script işlemleri üzerinde mantıksal veya (OR) işlemi yapar,  doğru(True) ya da yalnlış(False) değeri geri döndürür. 

 

Sentaks
<Or>
  <Expression/>
</Or>

Örnekler

İki farklı Equals sonucuna göre sonuç değerini çevirir. Her iki Equals değeri de False olma durumunda False diğer durumlarda True değeri çevirir. 

İki koşullu örnek
<Or>
  <Equals>
    <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Tarih/WeekDay</Value>
    <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Sunday]]></Value>
   </Equals>
   <Equals>
    <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Tarih/WeekDay</Value>
    <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Saturday]]></Value>
   </Equals>
</Or>

 

Farklı fonksiyonlarla kullanılabilir, aşağıdaki durumda Equals veya Is Empty değerinden birinin True değeri dönmesi yeterlidir. 

İki koşullu IsEmpty ile yapılan örnek
<Or>
  <Equals>
    <Value Culture="" Target="Bool">eval::/*/Personel/OrtakHizmet</Value>
    <Value Culture="" Target="Bool">true</Value>
  </Equals>
  <IsEmpty>
    <Value Culture="" Target="None">eval::/*/FormBilgisi/GiderYeriYonetici</Value>
  </IsEmpty>
 </Or>
    

Ayrıca Bakınız

Is Empty

Equals

Value

 

 • No labels