Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir ya da daha fazla script işlemleri üzerinde mantıksal NOT işlemi yapar,  True ya da False değeri geri döndürür. 

Sentaks
 <Not>
  <Expression/>
 </Not>

Örnekler

OrtakHizmet node'undaki değer true değerine eşit değilse True, eşit ise False değer üretir. Diğer bir ifade ile Equals sonucunu tersine çevirir. 

Eşitlik kontrolü sonucunu tersine çevirir.
 <Not>
  <Equals>
    <Value Culture="" Target="Bool">eval::/*/Personel/OrtakHizmet</Value>
    <Value Culture="" Target="Bool">true</Value>
  </Equals>
 </Not>

 

OrtakHizmet node'undaki değer boş(string boyu 0) değilse True, boş ise False değer üretir. Diğer bir ifade ile Is Empty sonucunu tersine çevirir. 

Boşluk kontrol sonucunu tersine çevirir.
<Not>
  <IsEmpty>
    <Value Culture="" Target="None">eval::/*/FormBilgisi/GiderYeriYonetici</Value>
   </IsEmpty>
</Not>
    

 

OrtakHizmet node'undaki değer false ise True, değilse False değer üretir. Değerin durumunu tersine çevirir. 

Bool tipindeki Value değerini tersine çevirir.
<Not>
  <Value Culture="" Target="Bool">eval::/*/FormBilgisi/YoneticiDurumu</Value>
</Not>

Ayrıca Bakınız

Equals

Is Empty

Value

 • No labels