Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümlerden seçilen bir alandaki en düşük değerli düğümün verisini döner.

Sentaks
	<Min Target="Integer" Culture="">
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template/Age]]>
	</Min>

Özellikler

 
Adı
Açıklama
 Target

Dönen değerin tipini belirler.

Üye Adı
Açıklama
NoneYazı olarak döner.
BoolDoğru veya Yanlış olarak döner.
IntegerTam sayı olarak döner.
DecimalNoktalı sayı olarak döner.
DateUluslararası tarih değeri olarak döner.
LocalDateLokal tarih değeri olarak döner.
GuidTekil Tanımlayıcı olarak döner.
 CultureAyrıştırma yapılırken kullanılacak kültür bilgisini belirlemenizi sağlar. Örnek değer "en-GB"
 XPathForm verisi içerisinde alınacak verinin düğüm yolu

 

Örnekler

Örnek XML Verisi
<Person>
  <Template>
    <Name></Name>
    <Surname></Surname>
    <Age></Age>
  </Template>
  <Data>
  <Template>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <Age>36</Age>
  </Template>
  <Template>
    <Name>Ali</Name>
    <Surname>Çelik</Surname>
    <Age>19</Age>
  </Template>
   <Template>
    <Name>Veysel</Name>
    <Surname>Kaynak</Surname>
    <Age>13</Age>
  </Template>
  </Data>
</Person>


Yaşı en küçük olan kişinin bilgisini döner. 

Örnek
<Min Target="Integer" Culture="">
	<![CDATA[/*/Person/Data/Template/Age]]>
</Min>
Sorgu Sonucu
 <Age>13</Age>

 

 

 • No labels