Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Mail gönderme işlemleri için kullanılır. 

Sentaks
<Mail Host="" User="" Password="" From="" To="" IsHTML="true">
  <Subject><Value /></Subject>    
  <Body><Value/></Body>
</Mail> 

 

Özellikler

AdAçıklama
HostSmtp değerini tutan alandır
FromGönderen kişinin e-posta değerinin olduğu alandır.
ToE-posta gönderilecek kişilerin kistesi bu alanda belirtilir.
IsHTMLİçerik türünün HTML tipi için True veya False olarak bilgi tutar.
UserSmtp sistemine login olarak kullanıcı
PasswordSmtp sistemine giriş yapacak kullanıcı şifresi
Port587 default değer ancak sunucuya göre farklı değerler olabilir.

 

Örnekler

Örneklerde kullanılacak form verisi

Örnek XML Verisi
<sampleData>
  <RCPTS>
   <RCPT>dummyreciever@dummydomain.com</RCPT>                   
  </RCPTS>
  <TestSubject>Test Subject</TestSubject>
  <TestBody> Test Body(Text/Html content)</TestBody>
</sampleData>

 

Verilen SMTPHost değerini Host alanına ve dummysender@demmy.com adresini From alanına set eder. içerik HTML olduğu için IsHTML=true olarak set edilmiştir. Fonksiyon mail gönderimi sonrasında sonucu True veya False olarak Result değerine atar. 

Mail gönderim örneği
<SetVariable Name="$(SMTPHost)">
  <Value>localhost</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(Result)">
  <Mail Host="$(SMTPHost)" From="dummysender@demmy.com" To="::/*/RCPTS/*" IsHTML="true">
   <Subject><Value>eval::/*/TestSubject</Value></Subject>    
   <Body><Value>::/*/TestBody/table</Value></Body>
  </Mail> 
</SetVariable> 

 

Mail Statüs / E-Posta Durumları / E-Posta Statüs / email statüs

CodeName
0None
1Bekliyor
2Gönderiliyor
3Gönderildi
4Zaman Aşımı
5İptal
6Hata

Ayrıca Bakınız

Value

SetVariable

SQL - Süreç ITask Kullanım

 • No labels