Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Mail gönderme işlemleri için kullanılır. 

Sentaks
<Mail Host="" From="" To="" IsHTML="true">
  <Subject><Value /></Subject>    
  <Body><Value/></Body>
</Mail> 

 

Özellikler

AdAçıklama
HostSmtp değerini tutan alandır
FromGönderen kişinin e-posta değerinin olduğu alandır.
ToE-posta gönderilecek kişilerin kistesi bu alanda belirtilir.
IsHTMLİçerik türünün HTML tipi için True veya False olarak bilgi tutar.

 

Örnekler

Örneklerde kullanılacak form verisi

Örnek XML Verisi
<sampleData>
  <RCPTS>
   <RCPT>dummyreciever@dummydomain.com</RCPT>                   
  </RCPTS>
  <TestSubject>Test Subject</TestSubject>
  <TestBody> Test Body(Text/Html content)</TestBody>
</sampleData>

 

Verilen SMTPHost değerini Host alanına ve dummysender@demmy.com adresini From alanına set eder. içerik HTML olduğu için IsHTML=true olarak set edilmiştir. Fonksiyon mail gönderimi sonrasında sonucu True veya False olarak Result değerine atar. 

Mail gönderim örneği
<SetVariable Name="$(SMTPHost)">
  <Value>localhost</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(Result)">
  <Mail Host="$(SMTPHost)" From="dummysender@demmy.com" To="::/*/RCPTS/*" IsHTML="true">
   <Subject><Value>eval::/*/TestSubject</Value></Subject>    
   <Body><Value>::/*/TestBody/table</Value></Body>
  </Mail> 
</SetVariable> 

 

Mail Statüs / E-Posta Durumları / E-Posta Statüs / email statüs

CodeName
0None
1Bekliyor
2Gönderiliyor
3Gönderildi
4Zaman Aşımı
5İptal
6Hata

Ayrıca Bakınız

Value

SetVariable

 • No labels