Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Belirtilen şemaya ait kayıt olup olmadığını kontrol eder.

 

Sentaks
<IsExistOnSchema Name="ShemaTableName">
  <Filter>
    <Criteria Name="ColumnName">
      <Value Culture="" Target="None">FilterText</Value>
    </Criteria>
  </Filter>
</IsExistOnSchema>

 

Özellikler

 
Adı
Açıklama
 NameVerilerin okunacağı şema tablo adıdır
 

Filters

Kriter tanımları yer alır

Örnekler

Örnekte Group şemasında Managers adında bir grup olup olmadığı kontrol edilmektedir.

IsExists
<SetVariable Name="$(IsExist)" >
	<IsExistOnSchema Name="Group">
	  <Filter>
  	  <Criteria Name="Name">
    	  <Value Culture="" Target="None">Manager</Value>
	    </Criteria>
  	</Filter>
	</IsExistOnSchema>
</SetVariable>
Rol - Grupta kişi varsa gönder yoksa admin kullanıcı
  <If>
  <Then>
   <Condition>
    <IsExistOnSchema Name="GroupMember">
     <Filter>
      <Criteria Name="Group.Name">
       <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Teminat Mektubu Birinci Onaycılar]]></Value>
      </Criteria>
     </Filter>
    </IsExistOnSchema>
   </Condition>
   <Perform>
    <FindIdentities Name="GroupMember" Repository="" IdentityColumn="Member" IdentityColumnType="IdentityKey">
     <Filter>
      <Criteria Name="Group.Name">
       <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Teminat Mektubu Birinci Onaycılar]]></Value>
      </Criteria>
     </Filter>
    </FindIdentities>
   </Perform>
  </Then>
  <Else>
   <Condition />
   <Perform>
    <FindUser Property="RegistryNumber">
     <Value Culture="" Target="None">$(AdminUser)</Value>
    </FindUser>
   </Perform>
  </Else>
 </If>

 • No labels