Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Atanan kullanıcı, önceki adımı tamamlayan kullanıcı ile aynı kişi ise doğru, değil ise yanlış döner.

Sentaks
 <IsAssignedToOriginator />


Örnekler

If kontrolü ile iş öncesi script de kontrol sağlanarak adımın otomatik olarak ilerletilmesi SelectAction  ile Action alanına yazılan aksiyon butonu ile sağlanır. 

If kontrolü ile kullanma
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <IsAssignedToOriginator />
   </Condition>
   <Perform>
    <SelectAction Action="Onay" />
   </Perform>
  </Then>
 </If>

 

Ayrıca Bakınız

Value

 • No labels