Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

İçerisindeki komutun sonucunun boşluk olup olmadığını kontrol eder ve TrueFalse olarak sonuç değeri üretir. 

Sentaks
<IsEmpty>
	<Expression/>
</IsEmpty>

Özellikler

AdAçıklama
TrueAşağıdaki durumlarda;
  • Null
  • Boş string
  • Boş data table
  • Boş array
  • Boş xpath query sonucu
  • Boş xml node değeri
FalseYukarıdaki durumların dışında üretir.

Örnekler

MyVariable değişkeninin değeri boş ise True değil ise False değer üretir.

Örnek
<IsEmpty>
 <Value Target="None">$(MyVariable) </Value>
</IsEmpty>


SicilNo node'unun değeri boş ise True değil ise False değer üretir.

Örnek
<IsEmpty>
   <Value Target="None">eval::/*/Personel/SicilNo</Value>
</IsEmpty>
 
<IsEmpty>
   <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/Personel/SicilNo]]></Evaluate>
</IsEmpty>


Ayrıca Bakınız

Value

Evaluate

  • No labels