Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümü ekler.

 

Sentaks
<Insert Into="/*/Person/Data">::/*/Person/Template</Insert>
Form Verisi
<Person>
  <Template>
    <Name></Name>
    <Surname></Surname>
    <Age></Age>
  </Template>
  <Data>
  <Template>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <Age>36</Age>
  </Template>
  <Template>
    <Name>Ali</Name>
    <Surname>Çelik</Surname>
    <Age>19</Age>
  </Template>
   <Template>
    <Name>Veysel</Name>
    <Surname>Kaynak</Surname>
    <Age>13</Age>
  </Template>
  </Data>
</Person>

 

Özellikler

 AdıAçıklama
 IntoHedef form verisi yolunu belirler.

Örnekler

TeklifGondermeListesi düğümündeki tüm kayıtları dolaşarak BankUserList  düğümünde kayıt varsa, her kayıt için TeklifToplamaAltAkisi adımını başlatır.

Örnek
<ForEach Node="/*/TeklifGondermeListesi/Data/Template">
	<If>
		<Then>
			<Condition>
				<Greater Equal="False">
					<Value Culture="" Target="Integer">eval::./BankUserList/Count</Value>
					<Value Culture="" Target="Integer">0</Value>
				</Greater>
			</Condition>
			<Perform>
				<Insert Into="/*/TeklifToplamaAltAkisi/SubWorkflows">::/*/TeklifToplamaAltAkisi/WorkflowStartInfo</Insert>
				<Set Node="/*/TeklifToplamaAltAkisi/SubWorkflows/WorkflowStartInfo[last()]/TeklifBilgileri/FinancialQuotationId">
					<Value Culture="" Target="None">eval::/*/FinancialQuotation/Id</Value>
				</Set>
			</Perform>
		</Then>
	</If>
</ForEach>

Alt akış başlatmak için başka bir örnek.

Örnek
<Insert Into="/*/TalepToplamaAltAkisi/SubWorkflows">
	<SubWorkflow Process="" Task="Talep Toplama">
		<Section>Veri Merkezi</Section>
		<State />
		<RolName>00016423</RolName>
		<Scope />
		<Link />
		<Assignee />
	</SubWorkflow>
</Insert>

 

 

 • No labels