Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Image kontrolü ile form içerisine sabit boyutlu bir resim ekleyebilirsiniz. Genellikle form içerisine logo vb. türden resimler eklemek için kullanılabilir.

 

  • No labels