Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Koşullu olarak belirlenen komutların çalıştırılmasını sağlar.

Sentaks
<If>
 <Then>
 <Condition>
  Koşul 1
 </Condition>
 <Perform>
  Yapılacak İşlemler
 </Perform>
 </Then>
 <Else>
 <Condition>
  Koşul 2
 </Condition>
 <Perform>
  Yapılacak İşlemler
 </Perform>
 </Else>
 ....
</If>

 

Koşul içerisindeki boolean değer veren herhangi bir komut (ValueEquals v.b.) kullanılabilir. Script çalışırken koşul içerisindeki komutun sonucu boolean olmaması durumunda hata verilir.

Koşulun sağlanması durumunda Perform içerisindeki komutlar çalıştırılır. Çalıştırılan komuta ait en son değer If komutunun sonucu olarak kullanılır.

 

Xml verisi içerisindeki bir değer ile sabit bir değeri karşılaştırarak, IsFive node'undaki değer true yapılır.

Örnek 1
<If>
 <Then>
 <Condition>
  <Value>5</Value>
  <Evaluate>/*/total</Value>
 </Condition>
 <Perform>
  <Set Node="/*/IsFive">
   <Value Target="bool">True</Value>
  </Set>
 </Perform>
 </Then>
</If>

personName değişkenin değeri "John Doe" değerine eşit ise, Result değişkenin değeri true olarak atanır.

Örnek 2
<SetVariable Name="$(personName)">
  <Value>John Doe</Value>
</SetVariable>
<If>
  <Then>
   <Condition>
     <Equals>
      <Value>$(personName)</Value>
      <Value>John Doe</Value>
     </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
     <SetVariable Name="$(Result)">
      <Value>True</Value>
     </SetVariable>
   </Perform>
  </Then>
</If>

personName değişkenin değeri "Doe John" değerine eşit ise veya city değişkenin değeri "Istanbul" değerine eşit ise, Result değişkenin değeri true olarak atanır.

 

Örnek 3
<SetVariable Name="$(personName)">
  <Value>Doe John</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(city)">
  <Value>Istanbul</Value>
</SetVariable>
<If>
  <Then>
   <Condition>
     <Or>
      <Equals>
        <Value>$(personName)</Value>
        <Value>John Doe</Value>
      </Equals>
      <Equals>
        <Value>$(city)</Value>
        <Value>Istanbul</Value>
      </Equals>
     </Or>
   </Condition>
   <Perform>
     <SetVariable Name="$(Result)">
      <Value>True</Value>
     </SetVariable>
   </Perform>
  </Then>
</If>

 

 

 

 


 • No labels