Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

İki script işlemi karşılaştırmak için kullanılır.  Büyüklük ve eşitlik kontrolünü yaparak True ya da False değeri geri döndürür.

Sentaks
<Greater Equal="True">
  <Expression/>
</Greater>

 

Örnekler

Form Verisi
<Production>
  <Model ProductModelID="1" Name="Classic Vest">
   <Product StandardCost="23.7490" />
   <Product StandardCost="23.7490" />
  </Model>
  <AvansBilgileri>
   <DonusmusTutar>44</DonusmusTutar>
  </AvansBilgileri>
</Production>


Node listesindeki 1 öğenin StandardCost değeri, node listesindeki 2 öğenin StandardCost değerinden büyük ve eşit ise True değeri üretir değilse False değeri üretir.

Büyük ve eşittir örneği
<SetVariable Name='$(StandardCost)'>
  <Greater Equal='True'>
   <Value Target='Decimal'>::/Production/Model[1]/Product[1]/@StandardCost</Value>
   <Value Target='Decimal'>::/Production/Model[1]/Product[2]/@StandardCost</Value>
  </Greater>
</SetVariable>

 

Node listesindeki 1 öğenin StandardCost değeri, node listesindeki 2 öğenin StandardCost değerinden büyük ise True değeri üretir değilse False değeri üretir.

Yalnızca büyüktür kontrolü
<SetVariable Name='$(Result)'>
  <Greater Equal='False'>
   <Value Target='Decimal'>::/Production/Model[1]/Product[1]/@StandardCost</Value>
   <Value Target='Decimal'>::/Production/Model[1]/Product[2]/@StandardCost</Value>
  </Greater>
</SetVariable>

 

DonusmusTutar değeri 1000 değerinden büyük ve eşit ise True değeri üretir değilse False değeri üretir.

Sabit değerle büyük kontrolü
<Greater Equal="True">
  <Evaluate Target="Decimal"><![CDATA[/*/AvansBilgileri/DonusmusTutar]]></Evaluate>
  <Value Target="Decimal">1000</Value>
</Greater>

Ayrıca Bakınız

SetVariable

Value

 • No labels