Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Form üzerine gruplanmış olan alanların görünürlüğü ile ilgili tanımlanmış bilgiye erişmek için kullanılır.

Sentaks
  <GetSectionState SectionName="" />

Özellikler

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
SectionNameFrom üzerinde gruplanmış olan alan isimlerini tanımlamak için kullanılır.

Örnekler

1-Aşağıdaki örnekte lansman bölümüne ait durum bilgisi "$(Section)" isimli değişken ile tutulmaktadır.

Script
 <SetVariable Name="$(Section)">
    <GetSectionState SectionName="Lansman" />
  </SetVariable>

 

2-Aşağıdaki örnekte lansman bölümüne ait durum bilgisi "$(Section)" isimli değişken ile tutulmaktadır.

Script
 <SetVariable Name="$(Section)">
    <GetSectionState SectionName="Lansman" />
  </SetVariable>
  • No labels