Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Organizasyon üzerinde bir kimlik (kullanıcı,grup vb.) bulmak için kullanılır. İçeriği kimliğe ait anahtar kelime olmalıdır.

Sentaks
 <GetIdentity />

Örnekler

Value değerinde bulunan değerin bir kullanıcı Id değeri olduğunu kontrol ederek değeri çevirir. 

Örnek
 <GetIdentity>
  <Value Culture="" Target="None">825c328d-ca7c-448b-8afb-b2d001004f8e</Value>
 </GetIdentity>

 

Rol değişkeni içerisinde bulunan değeri alarak Identity olarak geri çevirir. Bu sayede kontrolü geri dönüş sağlanmış olur. Metodların geri çevirdiği değeri doğrudan rol olarak kullanma da sıklıla kulalnılır. 

Değişken ile kullanımı
 <GetIdentity>
  <String Format="" Culture="">
   <Value Culture="" Target="None">$(Rol)</Value>
  </String>
 </GetIdentity>

 

Ayrıca Bakınız

Value

 • No labels