Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Dosya yazma işlemi için kulalnılır. Append özellikliği ekleme için True veya False olarak set edilir. 

Sentaks
<GetFileContents Id="" />

 

Özellikler

 AdıAçıklama
 IdDosya Id değeridir
   

Örnekler

İcerik isimli Value değerine dosya Id ile aldığı değeri Hash olarak yükler. 

Dosya yükleme örneği
<SetVariable Name="$(Icerik)">
  <GetFileContents Id="FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF" />
</SetVariable>

Ayrıca Bakınız

SetVariable

  • No labels