Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanmış olduğumuz uygulamalardaki veriler kullanıcıları tarafından formlar aracılıyla sisteme girilebilir. EBIFlow uygulamasında form tasarımı kodlama gerektirmeyen görsel tasarım aracı ile yapılır. Form tasarım aracı ilgili sürece ait formların hazırlanması, süreçte kullanılacak verilerin girişini sağlanır. Birçok farklı alan tipi kullanarak farklı ihtiyaçları karşılayabilecek formlar geliştirilebilir.

  • Liste, Metin, Tarih vb. alan tipleri kullanılabilir.
  • Grid, Master/Detail tipi çoklu giriş sağlayan alan özellikler desteklenir.
  • Tasarlanan formlar son kullanıcılarda web tabanlı ve “Ajax” desteği ile yüksek performans sunar.


Ayrıca Bakınız

  • No labels