Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Form Kontrolleri, sürecin içerisindeki adıma bağlı formun üzerinde ihtiyacınıza yönelik Temel, Alan, Veri  ve Doküman kontrollerine olanak sağlar. Bu sayede formunuzu istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

 

Öncelikle formunuza bir kontrol eklenebilmesi için bir bölüme ihtiyacınız vardır. Bu bölüm formun üzerindeki verilerine göre ayrım da sağlamaktadır. Bunun yanı sıra formunuzda ki bölümleri geliştirirken de yardımcı olmaktadır. Web üzerinde bu bölümler belirli boşluklara sahiptir.

Bir bölüm eklendiğinde menü çubuğunda bölüm için alanların kullanılabilir olanları açılmaktadır ve bu menü sayesinde bölümünüz için Yeni Bölüm,  Silme, Kopyalama, Yapıştırma, Gruplama, Doğrulama Kuralları ve Özellikler alanlarını kullanabilirsiniz.

Bölüm özelliklerinde Bölüm Başlığı, Bölüm Adı ve Bölümün Form Verisi alanı bulunmaktadır. Başlık ve Ad alanlarından yaptığınız işlemler formunuzda gözükmektedir. Form Verisi alanı ise ilgili bölümün hangi Form Verisini kullandığını göstermektedir.

Belirlemiş olduğunuz bölüme vermiş olduğunuz bolüm başlığı, formun ana bağlığından daha küçüktür. Bu bölüme yeni bir kontrol ekleyebilmeniz için öncelikle bu bölüme içerik eklemeniz gerekmektedir.  İçerikler 4 düzende kullanılmaktadır. Bunlar sırası ile 

  • Akış Düzeni : Alanlar başlık ve editörü ile birlikte sütunlar şekilde listelenmesini sağlar.
  • Doldurma Düzeni : Alanlar genişletilerek listelenir ve birden fazla alan liste içerisine eklenebilinmesini sağlar.
  • Serbest Düzen : Alanlar serbest düzen içerisinde pozisyon verilmesine izin verir bu sayede formunuz üzerindeki bir kontorlün boyutu ile oynayabilrisiniz.
  • Tablo düzeni : Alanlar bir tablo üzerinde hücreler üzerine yerleştirilir ve bu hücrelerin kaç kolon kaç satır olabilmesini belirlemenize olanak sağlar. Bu işlem sayesinde formunuzu daha düzenli bir şekilde geliştirebilirsiniz. 
  • Alt içerik : İçerik içerisine yeni içerikler eklenilmesine izin verir. Bu sayede bir içeriğin içeirsine yeni bir akış düzeni tanımlayabilmenize olanak sağlar.

Akış Düzeni seçildiğinde sağ bölümdeki kontrollerden sürükle bırak ile kotnrollerinizi ekleyebilirsiniz. Doldurma Düzeni ise içerisinde, Metin ve Çoklu Satır Giriş editörü, Formül alanı, Grid Kontrolü, Tekrarlayıcı, Kullanıcı notları gibi alan tipleri mevcuttur. Bu alanlar ile formunuzu belirlemiş olduğunuz alan tipi ile oluşturabilirsiniz.

Örneğin doldurma düzeni içerisinden seçmiş olduğunuz bir alan tipi ilk olarak size bu o alanın gerekli yerlerini doldurabilmeniz için özellikler penceresini açtıracaktır. Açılan bu pencerede kullanıcı notlarını hangi path'e yazılması gerektiğini belirtmenizi istemektedir.

Serbest alan ile form üzerindeki kontrollerinizini dilediğiniz şekilde konumlandırarak, kontrol üzerindeki alan isimlerinin de konumlarını düzeltebildiğiniz bir şekilde alan sunmaktadır.

Tablo Alanı ile belirlemiş olduğunuz satır ve sütun hücrelerinin içerisine kontrollerinizi ekleyebilirsiniz.

Alt içerik düzeni eklendiğinde alt düzen için diğer alt alanları yaratır ve bu sayede yeni içeriklerin girilmesine izin verilir.

 

 

 

 

 

  • No labels