Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir ?

Veri şemaları üzerindeki verilerden filtreleme yaparak kullanıcı bulma işlemleri için kullanılır.

Sentaks
<FindIdentities Name="" Repository="" IdentityColumn="" IdentityColumnType="IdentityKey">
  <Filter />
</FindIdentities>

Özellikler

 AdıAçıklama
 NameFiltreleme yapılacak şema'nın ismini belirtir.
 RepositorySistem birden çok sistem için ortak tasarlanmışsa bu alan kullanılır.
 IdentityColumnFiltreleme sonrasında kullanıcı özelliği olarak kullanılacak alanı belirtir.
 IdentityColumnTypeKullanıcı eşlemesi için kullanılacak özelliği belirtir. Belirtilmediğinde varsayılan olarak IdentityKey kullanılmaktadır. Burada kullanılacak tüm özellik listesi için User Özellikler bölümü kontrol edilebilir.
 FilterŞema üzerinde uygulanacak filtreyi belirtir. Kriter isimlerinde ilişkiler aracılığıyla standart İlişki Alan formatlaması kullanılabilir.

Örnekler

Muhasebeciler tablosundan Muhasebeci alanını Lokasyon fitresine göre getirerek geri çevirir. IdentityColumnType i RegistryNumber olarak belirlendiği için bu alanda 10 hanel Sicil No değerleri olmalıdır. 

Kriter ve Sicil No tipi ile kullanımı
<FindIdentities Name="Muhasebeciler" IdentityColumn="Muhasebeci" IdentityColumnType="RegistryNumber">
 <Filter>
  <Criteria Name="Lokasyon">
  <Evaluate>/*/BaslatanBilgileri/Lokasyon</Evaluate>
  </Criteria>
 </Filter>
</FindIdentities>


EmployeeRole tablosundan EmployeeRegistrationNumber kolonunu (kolonda yer alan veri tipi "RegistryNumber" olarak belirtilmiştir.) ProductHierLevel1 ve Role fitresine göre getirerek geri çevirir. 

İki kriter ile kullanımı
<FindIdentities Name="EmployeeRole" Repository="" IdentityColumn="EmployeeRegistrationNumber" IdentityColumnType="RegistryNumber">
   <Filter>
    <Criteria Name="ProductHierLevel1">
     <Value Culture="" Target="None">eval::/*/OrderHeader/ProductHierLevel1</Value>
    </Criteria>
    <Criteria Name="Role">
     <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Constants/ORDERPROCESS</Value>
    </Criteria>
   </Filter>
</FindIdentities>

 

GrupMember içerisindeki Member IdentityKey Tipinde olduğu için doğrudan bu tipte verilmiştir. 

Grup ismi ile grup içerisindeki tüm listeyi gösterme
<FindIdentities Name="GroupMember" Repository="" IdentityColumn="Member" IdentityColumnType="IdentityKey">
  <Filter>
   <Criteria Name="Group.Name">
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Finansal Talep Yöneticileri]]></Value>
    </Criteria>
   </Filter>
</FindIdentities>

 

Ayrıca Bakınız

Value

Evaluate

 • No labels