Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Form verilerinin veri tabanı tablolarına yazılması için kullanılır Fill Scheme With Xml

Sentaks
 <FillSchemaWithXml
  Name="ShemaTableName"
  VariablePrefix=""
  XPath=""
  MasterDetailXPath="/*/RootNode/TableNode"
  DeletedRowsPath=""
  Repository="">
  <Columns />
  <Perform />
 </FillSchemaWithXml>

Özellikler


Adı
Açıklama

Name

Ebiflow client üzerinden oluşturulmuş schema tablo adıdır

MasterDetailTemplatePath

Okunan kayıtların form verisine liste olarak okunacağı node adresidir

XPath

Okunan kaydın form verisinden okunacağı node adresidir


DeletedRowsPath

Silinecek kayıtların liste olarak okunduğu node adresidir


Repository

Repository adıdır

ColumnsKolon verilerinin değişkenler ve node alanları ile eşleştirmelerinin tanımları yer alır

PerformVerilerin okunma işleminde gerçekleştirilecek alt işlemlerin tanımları yer alır

VariablePrefix

Her kolon adına eklenecek ön değişken adı

Örnekler

Örnekte Çoklu satır şablonu olarak verinin işlenmesi ve tabloda saklanması gösterilmiştir. 

Schema tanımı ekteki görseldeki şekildedir . İki kolon vardır "Id ve KurumAdi" , Id otomatik yönetilmektedir.


Form Verisi
  <formData>
	<YeniKurumTanimi>
		<Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim>
			<Template>
				<Id/>
				<KurumAdi/>
			</Template>
			<Data>
				<Template guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}">
				<Id/>
				<KurumAdi/>
				</Template>
				<Template guid="6c553a2f-d6ca-4a34-af89-54d0e2d41ac8">
					<Id>6c553a2f-d6ca-4a34-af89-54d0e2d41ac8</Id>
					<KurumAdi>Birlik1</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="d26da8b0-6515-4289-a9e1-2772ce9678d9">
					<Id>d26da8b0-6515-4289-a9e1-2772ce9678d9</Id>
					<KurumAdi>Hazine Müsteşarlığı</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="7a8f3072-fad4-415a-b567-1aa86db47ef2">
					<Id>7a8f3072-fad4-415a-b567-1aa86db47ef2</Id>
					<KurumAdi>Mepa Pazarlama</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="cd1baeda-3719-41d1-936e-fb47b1decbb4">
					<Id>cd1baeda-3719-41d1-936e-fb47b1decbb4</Id>
					<KurumAdi>Merkez Bankası</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="b78e1bc2-2919-4c13-b059-eacf26d3abb4">
					<Id>b78e1bc2-2919-4c13-b059-eacf26d3abb4</Id>
					<KurumAdi>Milli Reassürans</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="40f36fbe-ad5c-463c-8797-1e66d8476ae8">
					<Id>40f36fbe-ad5c-463c-8797-1e66d8476ae8</Id>
					<KurumAdi>Sağlık Bakanlığı</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="4691be6f-5b17-4fe2-bb66-d35167a142f2">
					<Id>4691be6f-5b17-4fe2-bb66-d35167a142f2</Id>
					<KurumAdi>SGK</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="fca47664-1057-43d7-b02f-4b93381936dc">
					<Id>fca47664-1057-43d7-b02f-4b93381936dc</Id>
					<KurumAdi>T.C. San.Tic.Bak. İç Tiç Gen.Müd</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="1266e8f4-fc19-4ccc-8730-92b14fb63809">
					<Id>1266e8f4-fc19-4ccc-8730-92b14fb63809</Id>
					<KurumAdi>Tarsim</KurumAdi>
				</Template>
			</Data>
		</Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim>
	</YeniKurumTanimi>
</formData>

Yukarıda yer alan form verisini çoklu olarak sisteme alacak kod parçası aşağıdaki gibidir. 

Script
 <FillSchemaWithXml
  Name="Gelen_Evrak_Kurumu"
  VariablePrefix=""
  XPath=""
  MasterDetailXPath="/*/YeniKurumTanimi/Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim"
  DeletedRowsPath=""
  Repository="">
  <Columns />
  <Perform />
 </FillSchemaWithXml>


Ayrıca tekil kayıtlar için aşağıdaki gibi bir kullanım yapılabilir. 

Örnek Talep Raporu
    <FillSchemaWithXml Name="Talep" VariablePrefix="" XPath="Talep" MasterDetailXPath="" DeletedRowsPath="" Repository="">
     <Columns>
      <Column Node="" Name="Id">
       <Value Culture="" Target="None">$(InstanceId)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="FormNo">
       <Value Culture="" Target="Integer">$(InstanceNumber)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="WorkItemId">
       <Value Culture="" Target="Guid">$(WorkItemId)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Baslatan">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Id</Value>
      </Column>
      <Column Node="Konu" Name="Konu" />
      <Column Node="Kategori" Name="Kategori" />
      <Column Node="AltKategori" Name="AltKategori" />
      <Column Node="FormTarihi" Name="FormTarihi" />
      <Column Node="TalepSorumlusu" Name="TalepSorumlusu" />
      <Column Node="" Name="Departman">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Departman</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Lokasyon">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Lokasyon</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="SurecAdimi">
       <Value Culture="" Target="None">$(PSurecAdimi)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Durum">
       <Value Culture="" Target="None">$(PDurum)</Value>
      </Column>
     </Columns>
     <Perform />
    </FillSchemaWithXml>


Ayrıca Bakınız

GetSchemaData

SetVariable

Set

 • No labels

1 Comment

 1. Merhabalar,

  Öncelikle Google'dan aratarak sayfanıza geldim. Wiki konusunda çok güzel bir çalışma yapmışsınız.

   

  Kolon eşleştirme konusunda da bilgi eklemenizi rica ediyorum.

   

  Şimdiden teşekkürler...