Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Form verilerinin veri tabanı tablolarına yazılması için kullanılır

Sentaks
 <FillSchemaWithXml
  Name="ShemaTableName"
  VariablePrefix=""
  XPath=""
  MasterDetailXPath="/*/RootNode/TableNode"
  DeletedRowsPath=""
  Repository="">
  <Columns />
  <Perform />
 </FillSchemaWithXml>

Özellikler

 
Adı
Açıklama
 

Name

Ebiflow client üzerinden oluşturulmuş schema tablo adıdır
 

MasterDetailTemplatePath

Okunan kayıtların form verisine liste olarak okunacağı node adresidir
 

XPath

Okunan kaydın form verisinden okunacağı node adresidir

 

DeletedRowsPath

Silinecek kayıtların liste olarak okunduğu node adresidir

 

Repository

Repository adıdır
 ColumnsKolon verilerinin değişkenler ve node alanları ile eşleştirmelerinin tanımları yer alır
 PerformVerilerin okunma işleminde gerçekleştirilecek alt işlemlerin tanımları yer alır
 

VariablePrefix

Her kolon adına eklenecek ön değişken adı

Örnekler

Örnekte Çoklu satır şablonu olarak verinin işlenmesi ve tabloda saklanması gösterilmiştir. 

Schema tanımı ekteki görseldeki şekildedir . İki kolon vardır "Id ve KurumAdi" , Id otomatik yönetilmektedir.

 

Form Verisi
  <formData>
	<YeniKurumTanimi>
		<Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim>
			<Template>
				<Id/>
				<KurumAdi/>
			</Template>
			<Data>
				<Template guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}">
				<Id/>
				<KurumAdi/>
				</Template>
				<Template guid="6c553a2f-d6ca-4a34-af89-54d0e2d41ac8">
					<Id>6c553a2f-d6ca-4a34-af89-54d0e2d41ac8</Id>
					<KurumAdi>Birlik1</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="d26da8b0-6515-4289-a9e1-2772ce9678d9">
					<Id>d26da8b0-6515-4289-a9e1-2772ce9678d9</Id>
					<KurumAdi>Hazine Müsteşarlığı</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="7a8f3072-fad4-415a-b567-1aa86db47ef2">
					<Id>7a8f3072-fad4-415a-b567-1aa86db47ef2</Id>
					<KurumAdi>Mepa Pazarlama</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="cd1baeda-3719-41d1-936e-fb47b1decbb4">
					<Id>cd1baeda-3719-41d1-936e-fb47b1decbb4</Id>
					<KurumAdi>Merkez Bankası</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="b78e1bc2-2919-4c13-b059-eacf26d3abb4">
					<Id>b78e1bc2-2919-4c13-b059-eacf26d3abb4</Id>
					<KurumAdi>Milli Reassürans</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="40f36fbe-ad5c-463c-8797-1e66d8476ae8">
					<Id>40f36fbe-ad5c-463c-8797-1e66d8476ae8</Id>
					<KurumAdi>Sağlık Bakanlığı</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="4691be6f-5b17-4fe2-bb66-d35167a142f2">
					<Id>4691be6f-5b17-4fe2-bb66-d35167a142f2</Id>
					<KurumAdi>SGK</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="fca47664-1057-43d7-b02f-4b93381936dc">
					<Id>fca47664-1057-43d7-b02f-4b93381936dc</Id>
					<KurumAdi>T.C. San.Tic.Bak. İç Tiç Gen.Müd</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="1266e8f4-fc19-4ccc-8730-92b14fb63809">
					<Id>1266e8f4-fc19-4ccc-8730-92b14fb63809</Id>
					<KurumAdi>Tarsim</KurumAdi>
				</Template>
			</Data>
		</Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim>
	</YeniKurumTanimi>
</formData>

Yukarıda yer alan form verisini çoklu olarak sisteme alacak kod parçası aşağıdaki gibidir. 

Script
 <FillSchemaWithXml
  Name="Gelen_Evrak_Kurumu"
  VariablePrefix=""
  XPath=""
  MasterDetailXPath="/*/YeniKurumTanimi/Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim"
  DeletedRowsPath=""
  Repository="">
  <Columns />
  <Perform />
 </FillSchemaWithXml>

 

Ayrıca tekil kayıtlar için aşağıdaki gibi bir kullanım yapılabilir. 

Örnek Talep Raporu
    <FillSchemaWithXml Name="Talep" VariablePrefix="" XPath="Talep" MasterDetailXPath="" DeletedRowsPath="" Repository="">
     <Columns>
      <Column Node="" Name="Id">
       <Value Culture="" Target="None">$(InstanceId)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="FormNo">
       <Value Culture="" Target="Integer">$(InstanceNumber)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="WorkItemId">
       <Value Culture="" Target="Guid">$(WorkItemId)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Baslatan">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Id</Value>
      </Column>
      <Column Node="Konu" Name="Konu" />
      <Column Node="Kategori" Name="Kategori" />
      <Column Node="AltKategori" Name="AltKategori" />
      <Column Node="FormTarihi" Name="FormTarihi" />
      <Column Node="TalepSorumlusu" Name="TalepSorumlusu" />
      <Column Node="" Name="Departman">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Departman</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Lokasyon">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Lokasyon</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="SurecAdimi">
       <Value Culture="" Target="None">$(PSurecAdimi)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Durum">
       <Value Culture="" Target="None">$(PDurum)</Value>
      </Column>
     </Columns>
     <Perform />
    </FillSchemaWithXml>

 

Ayrıca Bakınız

GetSchemaData

SetVariable

Set

 • No labels

1 Comment

 1. Merhabalar,

  Öncelikle Google'dan aratarak sayfanıza geldim. Wiki konusunda çok güzel bir çalışma yapmışsınız.

   

  Kolon eşleştirme konusunda da bilgi eklemenizi rica ediyorum.

   

  Şimdiden teşekkürler...