Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Path özelliği içerisinde verilen tam dosya yolunun varolup olmadığını kontrol eder ve boolean tipte dönüş verir. Dosya yada dosya yolu bulunamaz ise False verecektir.

Sentaks
<FileExist Path="$(Path)" />

 

Özellikler

 AdıAçıklama
 PathVar olup olmadığı kontrol edilecek dosyanın tam olarak yolu belirtilir

 

Örnek

 

Script
 <SetVariable Name="$(Path)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::/*/DosyaYolu</Value>
 </SetVariable>
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <FileExist Path="$(Path)" />
   </Condition>
   <Perform>
    <Set Node="FileExistReturn">
     <Value Culture="" Target="None">Dosya bulundu</Value>
    </Set>
   </Perform>
  </Then>
  <Else>
   <Condition />
   <Perform>
    <Set Node="FileExistReturn">
     <Value Culture="" Target="None">Dosya bulunamadı</Value>
    </Set>
   </Perform>
  </Else>
 </If>

 

Yukarıdaki örnekte SetVariable ile DosyaYolu node'u içerisinde bulunan değişken Path isimli değişkene atanmaktadır. If - Then - Else fonksiyonu içerisinde FileExist fonksiyonu kullanılarak dosyanın var olup olmadığına göre FileExistReturn isimli node'a "Dosya bulundu" veya "Dosya bulunmadı" şeklinde bilgilendirme mesajı yazdırılmaktadır.

 

 • No labels