Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Lokal ortamda bir dosya oluşturmak için File fonksiyonu kullanılır.

Özellikler

 AdıAçıklama
 PathOluşturulacak dosyanın fiziksel olarak tam yolunu belirtir.
 AppendOluşturulan dosyaya ekleme yapılıp yapılmayacağını belirler. True ve False değerleri alır.
 NodeOluşturulacak dosyanın hangi xml node'unu dikkate alacağını belirler. (Default olarak boştur)

Örnekler

Yukarıdaki örnekte C:\Test dizini içerisine deneme.html isimli bir dosya oluşturuluyor. Dosya içerisine Transform fonksiyonu kullanılarak xslt ve html kodları yazılmaktadır.

Örnek
 <File Path="C:\Test\deneme.html" Append="True" Node="">
  <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
   <StyleSheet>
    <Value Culture="" Target="None">
			<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
			<xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
			<xsl:template match="/">
			<html>
			 <head>
				<title>Teşekkürler</title>
			 </head>
				<body>
					Geri bildiriminiz için teşekkürler.<br />
				</body>
			</html>
			</xsl:template>
			</xsl:stylesheet>
		</Value>
   </StyleSheet>
   <Arguments />
  </Transform>
 </File>

Ayrıca Bakınız

Transform

Value

 

 • No labels