Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Form verisindeki bir düğümdeki veriyi almak için kullanılır. 

Sentaks
<Evaluate Target="None" Culture="">
	<![CDATA[/*/Düğüm1/düğüm2/DüğümN]]>
</Evaluate>

Özellikler

 AdıAçıklama
 Target

Dönen değerin tipini belirler.

Üye AdıAçıklama
NoneYazı olarak döner.
BoolDoğru veya Yanlış olarak döner.
IntegerTam sayı olarak döner.
DecimalNoktalı sayı olarak döner.
DateUluslararası tarih değeri olarak döner.
LocalDateLokal tarih değeri olarak döner.
GuidTekil Tanımlayıcı olarak döner.
 CultureAyrıştırma yapılırken kullanılacak kültür bilgisini belirlemenizi sağlar. Örnek değer "en-GB"
 XPathForm verisi içerisinde alınacak verinin düğüm yolu

Örnekler

Form verisi içerisindeki bir düğümün "display" niteliğindeki veriyi metin biçiminde alır. 

Örnek
<Evaluate Target="None" Culture="">
	<![CDATA[/*/AvansBilgileri/Tedarikci/@display]]>
</Evaluate>

Veritabanındaki bir tablodaki tekil belirleyici tipindeki "Id" alanına bakarak veri silmek için DeleteSchemaData fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 

Örnek
<DeleteSchemaData Name="Faturalar" Repository="">
		<Filter>
			<Criteria Name="Id">
				<Evaluate Target="Guid" Culture="">
					<![CDATA[Fatura/Id]]>
				</Evaluate>
			</Criteria>
		</Filter>
</DeleteSchemaData>

Form doğrulama kurallarında Evaluate fonksiyonu kullanırsanız kural konulan kontrolün bağlı olduğu düğümü bu şekilde alabilirsiniz.

Örnek
<IsEmpty>
	<Evaluate Target="None" Culture="">
		<![CDATA[.]]>
	</Evaluate>
</IsEmpty>

Önemli bilgi

Value fonksiyonu içerisinde eval komutu ile de form verisini okumanız mümkündür.

Eval Örneği
<Value Culture="" Target="None">eval::/*/Person/Name</Value>
  • No labels