Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Karşılaştırma işlemleri için kullanılır. Aynı veri tipindeki 2 farklı değeri (string değer, node, değişken) karşılaştırarak True yada False değer üretir.

Sentaks
<Equals>
	<Expression/>
</Equals>

Örnekler 

İşlem tipi nodundaki değer 'Delete' değerine eşit ise True değilse False değer üretir.

Eşitlik değerini yazı ile karşılaştırarak hesaplar.
<Equals>
  <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Islem/Tipi</Value>
  <Value Culture="" Target="None">Delete</Value>
</Equals>


OrtakHizmet  nodundaki değer 'true' değerine eşit ise True değilse False değer üretir.

Eşitlik değerini bool değerle hesaplar.
<Equals>
	<Value Culture="" Target="Bool">eval::/*/Personel/OrtakHizmet</Value>
    <Value Culture="" Target="Bool">true</Value>
</Equals>

Ayrıca Bakınız 

Value

  • No labels